Záruka, záruční servis, rekonstrukce, dodatečné úpravy

Záruka a záruční servis RD Rýmařov

nízké náklady na vytápění, reference, hypoteční platba po postavení domu, www.uspornedomy.cz,Zhotovitel odpovídá za prokazatelné vady předmětu smlouvy, pokud byly reklamovány v záruční lhůtě. Záruční lhůty konstrukcí horní stavby, dílčích prvků stavby a zařizovacích předmětů jsou upřesněny reklamačním řádem, součástí Smlouvy o dílo.

stavební povolení (ohlášení) stavby, přípojky k základové desce, kuchyňská linka včetně spotřebičů, hromosvod, krbová kamna, vnitřní osvětlení, zařízení nábytkem,Záruční servis u zákazníků. Předpokladem pro správné užívání domu je dodržování pokynů pro provoz a údržbu viz. ,,Pokyny pro užívání a udržování staveb RD Rýmařov,, a další doplňující informace naleznete v reklamačním řádu. 

nekvalitní práce, servis, reklamace, záruční lhůty, koupelna, obklady, dlažby, zařizovací předměty,Na základě písemné reklamace, obdržíte potvrzení o zaevidování vaší žádosti a následně informace řešení. Záruční doba a záruční podmínky jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo a jejich přílohách.  

bydlení, rodinné domy, přízemní dům, Largo, bungalov, Nova, pro mladé, vzorové domy, pozemek, usazení domu na pozemku, Záruční doby u zařizovacích předmětů instalovaných RD jsou uvedeny v záručních listech, předaných odběrateli při odevzdání a převzetí stavby. RD Rýmařov poskytuje záruku 30 let na konstrukci svých dřevostaveb.


Předání a převzetí domu

Jak probíhá předání a převzetí domu, budete upozorněni na více drobných rad např.:
Proč zkontrolovat baterie  a jak funguje požární hlásič?
Předání domu, kolaudace, kolaudační rozhodnutí. Jak na to?
Co to je předávka, kolik času je zapotřebí rezervovat?
 

Servis a reklamace

Pracovní doba 7:00 - 15:00 hod. Po 16:00 hod. a víkendech pouze přes SMS.            
Telefonní kontakt: 554 252 149, 554 252 177, 602 172 641, 602 745 358,  koberce, plovoucí podlahy, vinylová podlaha, sanitní keramika, instalace, schéma obvodové stěny,
Email: servis@rdrymarov.cz   

V případě nahlašování reklamace je potřeba zasílat reklamaci písemně mailem
nebo poštou s uvedením náležitostí jako ve formuláři, a nebo přes uvedený formulářkonstrukce domu, izolační předstěna, základová deska, vysoká kvalita, variabilní prostor, nízká spotřeba,
Pokud reklamační podnět nebude obsahovat uvedené náležitosti, reklamace nebude přijata. 

Více viz http://www.rdrymarov.cz/kontakt

Záruka, servis, reklamace, záruční doba, záruka zahrnuje (model 2020):

Více a aktuální informace naleznete vždy v reklamačním řádu, který je vždy součástí dokumentace ke stavebnímu povolení.

Záruční doba činí:

360 měsíců
- u dodávek betonové střešní krytiny (nároky na uplatnění záruk budou řešeny dle reklamačního řádu příslušného výrobce krytiny)
- u stavebních konstrukcí - za stavební konstrukci se ve smyslu tohoto reklamačního řádu považuje:
       střešní konstrukce - krokev, hambálek, střešní lať, vaznice, pozednice
       stěnová konstrukce - sádrovláknitá deska (Fermacel), sádrovláknitá deska (Knauf), sloupek, spodní pás, horní pás, podkladní hranol, ocelová kotva
- u stropní konstrukce - stropní nosník, dřevotřísková deska

60 měsíců (nároky na uplatnění záruk budou posuzovány dle reklamačního řádu výrobce)
- u oken a dveří (vchodových a balkónových), včetně jejich výplní izolačními dvojskly, trojskly (dveřními hladkými i okrasnými) a u obvodového kování (mimo níže vyjmenované díly)
- u dodávek střešních oken VELUX (nároky na uplatnění záruk budou posuzovány dle reklamačního řádu výrobce)
- u dodávek radiátorů včetně ventilů (nároky na uplatnění záruk budou posuzovány dle reklamačního řádu výrobce)
- u dodávek termoizolační omítky (fyzikální stálost), 36 měsíců na barvu (nároky na uplatnění záruk budou posuzovány dle reklamačního řádu výrobce)

36 měsíců (nároky na uplatnění záruk budou posuzovány dle reklamačního řádu výrobce)
- u dodávek dveřních zámků, vchodových dveří vyrobených z balkónového profilu
- u rozvodů elektroinstalačních , vodoinstalačních a topenářských
- u dodávek vnitřních dveří (nároky na uplatnění záruk budou posuzovány dle reklamačního řádu výrobce)

 24 měsíců (nároky na uplatnění záruk budou posuzovány dle reklamačního řádu výrobce)
- interiérová a exteriérová stínící technika (horizontální, vertikální žaluzie, sítě proti hmyzu, předokenní i nadokenní rolety …).
- u dodávek vložek zámků, povrchovou úpravu klik a madel, samozavíračů, pákových ovladačů, kování, venkovních a vnitřních parapetů, zednického zapravení a malby 

 

 

 

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME VYBAVENÍ KATALOG KONTAKTY