Ceník, co je v ceně, smlouva o dílo

Cenová kalkulace, studie zdarma

Na obchodním zastoupení Vám je přidělen osobní projektant, který upravý typové půdorysy, pohledy a řezy dle konkrétních, individuálních požadavků, vytvoří studii typového domu zdarma. Po odsouhlasení takto navržených úprav, obdržíte cenovou kalkulaci. Konzultace s projektantem a vypracování cenové kalkulace je zdarma. Pro základní orientaci v problematice jsme připravili ,,Návod - Postup krok za krokem,, (ke dni 20.09.2018). V případě dotazů k ,,Postupu,, nás neváhejte kontaktovat, případně vysvětlíme telefonicky. 

Ceník a rozsah dodávky  model 2021

PDF Ceník dodávek na klíč na území ČR - Model 2021
PDF Rozsah dodávky na klíč standard - Model 2021
        vysvětlení a doplnění viz Vybavení v katalogu
PDF Rozsah dodávky základové dexky - Model 2021

Tento ceník má omezenou platnost. Nyní vydáváme model 2021 s aktualizací ceníku a drobnou aktualizací rozsahu dodávky (změna ceny interiérových dveří a změna typu dveří pro přechod z vytápěného do nevytápěného prostoru).

Uvedené ceny platí pro domy, u kterých bylo vydáno pravomocné stavební povolení (ohlášení stavby) dle platné vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti staveb (předpoklad ukončení platnosti této vyhlášky je v dubnu roku 2019).

Smlouva o smlouvě budoucí (SOSB) vzor

Období předpokládané realizace - 2. pololetí roku 2020 

Smlouva o dílo (SOD) verze:

Hypotéka - vč. základové desky nebo bez základové desky
Platba hotově - bez nebo včetně základové desky

Možné odpočty, slevy, fakturace - vysvětlení 

Přílohy ke smlouvám (vzor)

PDF Technické podmínky kmenové 2017 
PDF Reklamační řád 2017
PDF Technické směrnice popis
PDF Pokyny pro užívání a udržování staveb
PDF Výzva ke kontrole připravenosti staveniště 
PDF Předběžná specifikace vybavení
PDFKonečná specifikace model 2005
PDFZákladová deska - specifikace model 2019
PDFZákladová deska - smlouva o dílo, přípočty a odpočty, dodatek č.1 (model 2017)

Certifikáty 

PDF ETA_Osvědčení o stálosti vlastností_4-2017
PDF Prohlášení o vlastnostech_4-2017
PDF Osvědčení o autorizaci
PDF Certifikáty
PDF Ostatní certifikáty RD Rýmařov

Aktuální verze smlouv a jejich příloh předložíme na vyžádání na obchodním zastoupení.

ceník, rýmařov, úsporné domy, uspornedomy, montované domy,

rozsah dodávky, vybavení, v ceně, cena, ceník, rýmařov, montované domy,

 

Historie

Ceník a rozsah dodávky model 2019

PDF Ceník dodávek na klíč na území ČR - Model 2019
PDF Rozsah dodávky na klíč standard - Model 2019
PDF Rozsah dodávky základové desky - Model 2019

PDF Ceník LUXUSNI DOMY ROYAL_model 2019
PDF Ceník LUXUSNI DOMY STANDARD_model 2019

Ceník a rozsah dodávky model 2020

PDF Ceník dodávek na klíč na území ČR - Model 2020
PDF Rozsah dodávky na klíč standard - Model 2020
        vysvětlení a doplnění viz Vybavení v katalogu

PDF Rozsah dodávky základové desky - Model 2020

PDF Ceník LUXUSNI DOMY ROYAL_model 2019
PDF Ceník LUXUSNI DOMY STANDARD_model 2019

.


Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY