01.Financování nemovitosti - hypotéka,  platební kalendář, doprava

Smlouvy

Platební podmínky - platební kalendář (model 2021)

Modelový příklad pro platbu hypotékou nebo stavebním spořením  

a) Smlouva o smlouvě budoucí (Sosb)
-   36.300,- Kč - cena za projektovou dokumentaci k stavebnímu povolení (před objednáním)

b) Smlouva o dílo (Sod)
- 100.000,- Kč (základová deska  dodávkou stavebníka) nebo
   250.000,- Kč (základová deska - spodní stavba je v ceně domu)
   záloha splatná po podpisu sod, resp. před záhájením výstavby základové desky firmou RD)

- ostatní hypoteční platby jsou se splatností v termínu dle smlouvy po předání domu!

Co nás zajímá při výběru hypotečního ústavu?

- odhad banky, spoluúčast klienta (doložení hotovosti), úrokovou sazbu

Pro správné sestavení hypotečního úvěru doporučujeme se porovnat nabídky hypotečních ústavů, popř. využít služeb hypotečních specialistů. Optimalizace financování srovnávač sazeb www.hypo-portal.cz/rd-rymarov.

Doporučujeme porovnat nabídky hypotečních ústavů, popř. využít služeb hypotečních specialistů.
S největšími poskytovateli hypoték máme uzavřenou dohodu o zjednodušeném projednávání hypotečního úvěru, obvykle postačuje návrh smlouvy o dílo a informace že stavíte s RD Rýmařov.

Platební kalendář v případě využití hypotečního úvěru (model 2021)

  • 1) záloha ve výši 36 300,- Kč za projektovou dokumentaci, odčítá se v konečné faktuře
  • 2) záloha ve výši 100 000,- Kč u domů bez základové desky a 250 000,-Kč u domů se základovou deskou v ceně po podpisu smlouvy o dílo
  • 3) záloha ve výši rozdílu sjednané ceny díla a výše hypotečního úvěru, po odpočtu dosud zaplacených záloh, splatnou nejpozději 25 dnů před zahájením montáže, v případě 100% hypotéky se tato záloha nevystavuje
  • 4) záloha ve výši 90% poskytovaného hypotečního úvěru na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví v průběhu montáže s termínem splatnosti 15. den po předání a převzetí domu
  • 5) doplatek ve výši 10 % poskytovaného hypotečního úvěru na základě konečné faktury, vystavené po předání a převzetí díla se splatností 60 dnů po předání a převzetí díla
  • 6) doplatek sjednané ceny je splatný na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví po předání a převzetí díla.

Bankovní odhad a skutečné náklady

U většiny hypotečních ústavů  záleží však na lokalitě kde klient staví. Bance poskytneme návrh smlouvy o dílo s cenou. Odhadce banky pak stanoví případný koeficient dle lokality (místa) výstavby.
Odhad banky (dle kterého se pak reálně půjčuje max. 80-90% odhadu) je obvykle nižší než skutečné náklady na výstavbu domu na pořízení pozemku!

Banka si dělá vyhodnocení rizik a také odhad nemovitosti. Celkový odhad nemovitosti a pozemku (lokality) může být nakonec mnohem nižší než skutečné pořizovací náklady. Lokalita výstavby novostavby může ovlivnit, že celková cena (celkový odhad) je ve výsledku pouze 60-80 % celkových nákladů. Hypoteční ústavy také požadují minimálně 10 – 20 % úvěru doložit hotovostní platbou, již nepůjčují do 100 % ceny nemovitosti!

Sleva - faktura za dopravu zdarma

Otázka:

1. Je možné upravit platební podmínky ohledně odečtení případné slevy a dopravy?
2. záloha - 30.000 Kč bez DPH,  není uvedeno jestli vůbec a kdy bude odečtena z konečné částky.
3. Ve smlouvě se mluví o tom, že přílohou je Smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru. 
4. Jak je to s dopravou zdarma ?

Odpověď:

Aspoň v krátkosti  se pokusíme zodpovědět vaše dotazy týkající se slevy a doložení hypoteční smlouvy. Hypoteční smlouva nemusí být doložena ke dni sepsání Smlouvy o dílo ani po dokončení konečné specifikace. RD Rýmařov ji musí mít nejpozději cca 30 dnů před zahájením výstavby domu, aby se v případě nevyřízení mohla zastavit příprava domu.

1. Slevy jsou vystavovány dodatečným dobropisem z důvodu motivace klientů k zaplacení všech faktur. Pokud byla dříve zohledněna v konečné faktuře, měli jsme velké problémy s platbami, protože klient nebyl motivován, odmítal komunikovat, nebral telefony atd.
I když sleva není zohledněna ve fakturacích po předání zakázky, může být v případě splnění všech podmínek pro její poskytnutí (dodržení smluvně dohodnutého termínu zahájení montáže, součinnost dle čl. VI. Smlouvy, zaplacení všech zálohových i konečných faktur do splatnosti) odečtena z poslední platby, pokud nám přijde stejně jako všechny předchozí zálohové faktury na účet do splatnosti. V tom případě ihned po jejím připsání na náš účet vystavíme dobropisovou fakturu, se kterou prokompenzujeme nedoplatek.

Pokud se jedná o platební podmínky se zálohami 60+30% (platba v hotovosti), může se sleva dát do konečné faktury, pokud je zakázka společně se 100 000 Kč zálohou (popř. 250 000Kč) + vrácenou částkou za projektovou dokumentaci zaplacena v plné výši.

2. Platba 36.300,- Kč (vč. DPH) za projektovou dokumentaci se vrací v případě všech realizovaných zakázek. 
O tomto není zmínka ve Smlouvě o dílo, ale ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o dílo – 5.3 (Pokud dojde k uzavření smlouvy o dílo výše uvedené, má budoucí objednatel právo na odečtení zaplacené částky za projektovou dokumentaci od ceny díla, pokud tato částka byla zaplacena řádně a včas). Tento odpočet bývá proveden v konečné faktuře, protože nemůže být zpochybněn.

3. V případě platby pomocí hypotečního úvěru ( i částečné) je nutno doložit nejpozději tři měsíce před vlastní výstavbou domu hypoteční smlouvu. Dům nelze začít připravovat (nakupovat materiál) dokud klient kompletně nesplní tzv. stavební připrvenost (viz Začínáme bod 08. Stavba domu).

4. Doprava v ceně domečku, musí figurovat, protože její odpočet není prováděn automaticky, ale až po splnění všech podmínek pro její poskytnutí, tj. po zaplacení všech našich faktur do splatnosti. I v ceníku na našich stránkách je uvedeno „U domů uvedených v ceníku při dodržení všech podmínek DOPRAVA ZDARMA!“ 


Hodnota úvěru se o dopravu nemusí navyšovat, protože může být v platebních podmínkách uvedeno, že částka odpovídající dopravě se přesune do konečné faktury a při dodržení splatnosti zálohové i konečné hypoteční faktury nebude placena, ale bude prokompenzována opravným daňovým dokladem.
Sleva je vlastně motivací, aby klient měl zájem v termínu a řádně zaplatit všechny naše pohledávky (týká se převážně hypoteční splátky, která se aktivuje předáním a převzetím domu).

 

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY