02.Výběr domu, individuální úpravy

Na obchodním centru RD Rýmařov je každému zákazníku přidělen osobní projektant, který upraví typové půdorysy, pohledy a řezy dle konkrétních, individuálních požadavků zákazníka a vytvoří studii typového domu (není potřeba podepsaná Sosb). Spolu specifikujete změny dispozice a rozsahu dodávky a následně vám vypracujeme zdarma pohledy a půdorysy upraveného domu. Po odsouhlasení těchto individuálních změn vám vypočítáme cenu domu v provedení, jaké jste si zvolili. V rámci vypracování studie projektant - statik zohlední konkrétní situaci, místo stavby např. zatížení střechy dle sněhové oblasti.

Stavební systém RD Rýmařov je variabilní a umožňuje postavit v systému skoro jakýkoliv rodinný dům. Každý realizovaný dům má  klientské změny oproti typovému provedení.

Konzultace s projektantem, dispoziční úpravy i vypracování cenové kalkulace je u RD Rýmařov zdarma. U RD Rýmařov máte jistotu, že cena je opravdu konečná a nebude se navyšovat o žádné vícepráce, jak se často stává u některých jiných stavebních firem.

Pokud již vlastníte pozemek, na kterém bude v budoucnu stát váš montovaný dům, je nutné projednat s příslušným stavebním úřadem podmínky, za kterých je možné na pozemku stavět (tyto předáte svému projektantovi). Některé lokality mají svá specifika a je tedy dobré být informován o požadovaném sklonu střechy, geometrii domu, možnosti zastavění pozemku, limitech uličních čar atd.

02_a_Osobní projektant
Na obchodním centru Vám osobní projektant změní půdorysy (dispozice domu), pohledy, sklon střechy, vytápění, vybavení, typového domu, (rozdíly oproti standardu), specifikujete vybavení (klientské změny):.... upraví dům Vašim požadavkům a představám. Obdržíte zdarma studii - překreslené (upravené) půdorysy dle typu domu a cenovou kalkulaci.

02_b_Cenová kalkulace před OPD
Na základě odsouhlasené studie (půdorysů a vybavení) obdržíte zdarma cenovou kalkulaci vypracovanou na základě upravených půdorysů (studie). Cenová hladina  je vždy zpracována dle ceníku (úplný rozsah dodávky), typu domu a specifikace vybavení.

Realizované varianty v katalogu domů

Pro inspiraci jako první krok doporučujeme prohlédnout si náš katalog domů. Uděláte si představu o nabízených modelech, cenách a upřesníte si, co se vám líbí. V nabídce je několik řad domů, jako třeba přízemní domy Largo, domy se sedlovou střechou a klasickým obytným podkrovím Nova nebo moderní domy z řady Kubis, vyznačující se vyšší stěnou v patře a nižším sklonem střechy.

Poté doporučujeme kontaktovat regionální obchodní centra. Ujasníte si nároky na velikost domu, dispozici, počet podlaží, geometrii i příslušenství a dostanete náš katalog v tištěné podobě. Zahájíte tak proces výběru ideálního typu rodinného domu.


Na obchodním centru RD Rýmařov je každému zákazníku přidělen osobní projektant, který upraví typové půdorysy, pohledy a řezy dle konkrétních, individuálních požadavků zákazníka a vytvoří studii typového domu. Spolu specifikujete změny dispozice a rozsahu dodávky a následně vám vypracujeme zdarma pohledy a půdorysy upraveného domu. Po odsouhlasení těchto individuálních změn vám vypočítáme cenu domu v provedení, jaké jste si zvolili. V rámci vypracování studie projektant - statik zohlední konkrétní situaci, místo stavby např. zatížení střechy dle sněhové oblasti.

Cenovou kalkulaci zpracováváme rozdílovou cenou systémem přípočtů a odpočtů.
Ukázky individuálních projektů a kalkulace - katalog domů sekce varianty - realizace.
Stavební systém je variabilní a umožňuje postavit skoro jakýkoliv rodinný dům.

Projektanti vrchní stavby domu včetně typové základové desky:

Ing. Tomáš Nuc, tel.. +420 728 529 925, mail: nuc@rdrymarov.cz
Ing. Oldřich Němčák, tel.: +420 606 709 635, mail: nemcak@rdrymarov.cz

Nabízíme dvě možnosti řešení studie domu:

1. Typový dům, jejich varianty realizací
2. Individuální dům, pro ocenění zaslat minimálně půdorysy, pohledy a řez 

Provádíme i realizaci dle individuálních (atypických) projektů, skladby konstrukcí se řeší dle RDR.
V případě realizace se projekt dodaný klientem následně přepracovává do konstrukčního systému
RD Rýmařov, popř. upraví dle klientských změn.


Pro ocenění je nutné zaslat podklady v minimálním rozsahu půdorysy, řez a pohledy.
Cenovou kalkulaci (cenový odhad) obdržíte od projektanta zdarma.

 Cenová kalkulace před vypracováním dokumentace ke stavebnímu povolení

Na základě odsouhlasených upravených půdorysů obdržíte zdarma cenovou kalkulaci.
Cenová hladina  je zpracována dle příslušného modelu a dle specifikace vybavení.
V ceně nejsou zahrnuty  slevy dle platného ceníku pro příslušný typ domu (doprava zdarma). 
Nezapomeňte si tedy  z  cenové kalkulace tuto slevu odečíst! 
Zálohové položky jsou upřesněny podle nabídek subdodavatelů.

Než koupíte stavební pozemek, zkuste odpovědět na následující otázky:

a.) Jedná se o stavební pozemek?

Zjistěte si, zda se jedná opravdu o stavební pozemek, a zda získáte povolení k danému druhu výstavby. Kontaktujte příslušný Stavební úřad nebo odbor územního rozvoje příslušného úřadu a na základě žádosti o vyjádření k vašemu záměru požadujte písemné vyjádření. Prověřte, zda neexistuje stavební uzávěra apod.

b.) Neexistuje zatížení pozemku zástavním právem?

Než koupíte pozemek, nechte si vyhotovit aktuální výpis z katastru nemovitostí. Na příslušném katastrálním úřadu si prověřte, zda pozemek není nějak právně zatížen, tedy zda neexistují nějaká omezení vlastnických práv (věcná břemena, zástavní práva pro banky či věřitele apod.).

c.) Nenachází se pozemek v chráněné krajinné oblasti?

Pokud se stavební pozemek nachází v chráněné krajinné oblasti nebo se na něm vyskytují vzácné druhy rostlin či živočichů apod., může nastat problém. Prověřte, zda se bude vyžadovat posouzení vlivu stavby na životní prostředí apod.

d.) Neleží pozemek v záplavové oblasti?

Na tzv. povodňové mapách České asociace pojišťoven zjistíte, zda můžete očekávat, že váš pozemek a dům jednoho dne spláchne příval vody. takovém případě je nutné prověřit, zda bude vůbec nemovitost takovéto povodňové oblasti pojistitelná, případně jaká bude výše pojistného (bez pojištění nemovitosti nebudete moci získat případný úvěr na financování stavby).

e.) Neexistují jiná omezující regulativa k pozemku?

Na příslušném stavebním úřadě se ujistěte, zda se na stavební pozemek dané lokalitě nevztahují regulativa související s územním plánem. Může se totiž stát, že místo patrového domu získáte povolení k bungalovu nebo nebude možné zastavět tak velkou plochu, jak jste si přáli.

f.) Jsou na pozemek napojeny inženýrské sítě?

Mnohdy je stavební pozemek velice levný jen proto, že inženýrské sítě nejsou v dosahu - vzdálenost pro připojení na sítě pak může celkovou cenu výstavby neúměrně zvednout. U jednotlivých správců se také ujistěte, zda je z kapacitních důvodů připojení vůbec možné.

g.) Existuje k pozemku bezproblémový přístup?

Než koupíte pozemek, v katastru nemovitostí prověřte, kdo je vlastníkem přístupové cesty. Zde snadno zjistíte, zda příjezdová cesta k vašemu pozemku není náhodou soukromá (zda se tam jednoho dne neobjeví závora nebo zda bude převedena na obec). V reálu pak prověřte, zda je (či bude) přístupová cesta zpevněná, a zda je (nebo bude) osvětlená.

h.) Viděl pozemek zástupce stavební firmy či architekt?

Než koupíte pozemek, je vhodné kontaktovat stavební firmu či architekta. Získáte tak relevantní názor na vhodnost konkrétního pozemku s ohledem na zamýšlenou stavbu.

i.) Znáte okolí pozemku a sousedy?

Dříve, než skutečně koupíte stavební pozemek, udělejte si dostatek času a projděte se po okolí. Prověřte si, zda v blízkosti nestojí zemědělská velkovýroba, zda při otočení větru neucítíte čističku odpadních vod, skládku apod. Také blízko situovaná vysoká stavba může na váš pozemek vrhat stín a může se stát, že si opalování či čerstvý vzduch na zahradě prostě neužijete… Je také vhodné nenásilně kontaktovat sousedy a pokusit se udělat jistý úsudek.

j.) Víte, jaká je dopravní obslužnost / dostupnost pozemku v lokalitě?

Než koupíte pozemek, zjistěte, co vše je dané obci dostupné (MHD, jiné dopravní spojení), zda se zimním období upravují komunikace a jakém rozsahu, případně jak daleko je nejbližší nákupní centrum, školka, škola, pošta, lékař apod.

k.) Bude lokalita stavebního pozemku klidná i budoucnosti?

Jste si jisti, zda v blízkosti není naplánován přivaděč pro plánovanou průmyslovou zónu? Nepovede vám pod okny dálnice? Tisíce projíždějících aut a kamionů vám mohou v budoucnu velmi znepříjemnit život.

l.) Jste si jisti vlastníkem pozemku?

Není samozřejmostí, že prodávající je vlastník pozemku, nebo že má právo s ním nakládat. Veškeré potřebné informace naleznete ve výpisu z katastru nemovitostí.

m.) Než stavební pozemek skutečně koupíte

Uzavření kupní smlouvy na stavební pozemek je až posledním krokem. Ve smlouvě by mělo být prohlášení prodávajícího, že souvislosti s pozemkem neexistují žádná omezení (jiná, než ve smlouvě), že vy s pozemkem můžete nakládat bez omezení, a že nejsou známy žádné okolnosti, které by výstavbě domu bránily. 

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY