09. Stavba, předání, kolaudace, pojištění

Stavba domu

Informativní ukázka střídání profesí a navazujících prací při montáži např. Largo 98 (model 21).
Cca až 3 pracovní dny před vlastní stavbou popř. v průběhu (dle kapacit a navazujících staveb) zajistí RD výstavbu lešení. 

rýmařov, dřevostavba, montovaný dům, harmonogram,

Předání domu - seznam předávaných dokumentů k domům RD Rýmařov

Jestliže stavební úřad výslovně nezakáže využívání stavby, tak je možné ji začít obývat po uplynutí 30 dní od nahlášení (nemusíte se tedy obávat průtahů, které by vám neumožnily nastěhování), tzv. vyjádření souhlasu mlčky (souhlas s užíváním).

Hasící přístroj

Zařízení pro protipožární zásah Dle Sb.z. 23/2008 § 13 bodu 1 a přílohy č.4 této vyhlášky musí být dům vybaven hasícím přístrojem s hasící schopností nejméně 34A. Hasící přístroj nepatří do rozsahu dodávky RD. Konkrétní specifikaci -  typ hasicího přístroje je popsán v dokumentaci k ohlášení stavby.

Typ, počet, umístění hasicího přístroje je popsán v požární zprávě v projektu k ohlášení stavby. 
Kontrola hasicích přístrojů se provádí dle předpisů o požární ochraně nejméně jednou za rok! 
Vzorová technická zpráva  - požárně bezpečnostní řešení pro dům Nova. 

Hasicí přístroj zajišťuje stavebník. Z prostého důvodu, dle stávajících předpisů (2020) je zapotřebí pravidelná revize a stavebník - majitel domu dokáže zajistit jednodušeji a levněji případné revize v místě bydliště - do budoucna (s hasící schopností nejméně 34A).

Jak probíhá předání domu?

První dílčí kontrola bude hned 2-3 den výstavby, kdy si společně zkontrolujeme hrubou stavbu a odsouhlasíme si umístění zásuvek, vývodů svítidel apod. Harmonogram jednotlivých dílčích předání je dohodnutý hned první den montáže se stavbyvedoucím.

Následně si dohodneme tzv. kontrolní body - kdy stavba pokročí a bude vhodné abyste jí zúčastnili. Setkání nebývá mnoho, ale výstavba jde tak rychle, že budete chodit z vlastní zvědavosti téměř každý den. Je to vhodné, můžete si udělat i fotodokumentaci, abyste v budoucnu věděli kudy např. jdou kabely, přípojky a podobně.

Pokud bude potřeba součinnost s vaším vlastním dodavatelem (napr.alarmu), dohodne se se stavbyvedoucím společné setkání, konkrétně časy práce a dokončení přípravy montáže z naší strany. Zajímavou etapou v průběhu výstavby je dokončování - zejména obklady a dlažby v koupelnách. Všechny vyhotovujeme podle kladečských plánů a vizualizací, ale v reálném prostoru se vám mohou některé věci jevit jinak a proto je dobré si je odsouhlasit.

Při převzetí domu obdržíte dokumentaci potřebnou pro kolaudaci domu. Jde zejména o projektovou dokumentaci, a testy, revizní zprávy, protokol o tlakových zkouškách, návody, prohlášení o shodě, záruční listy a podobně. O převzetí domu se sepíše zápis a předávací protokol, také potřebný ke kolaudaci. Pak vám již nic nebrání v užívání domu.

Při předání domu obdržíte ,,Pokyny pro užívání a udržování montovaných domů,,

dřevostavby bungalovy, rodinný dům, montovane domy, dřevostavba na klíč, dřevostavby pardubice, dřevostavby liberec, bungalov s garáží, bungalov s garáží, pasivni domy, dřevostavby atrium, bungalov 4+1, rodinný dům na klíč, montované rodinné domy, dřevostavby projekty, nejlevnější dřevostavby na klíč,, nizkoenergeticke domy, domy canaba, bungalov na klíč, dřevostavba bungalov, rodinný dům na klíč, montovaná, dřevostavba, bungalov 5+1, katalog bungalovu, drevo stavby, Postačí pokud si ji jednou přečtete ,,Pokyny pro užívání a udržování montovaných domů,,. Příručka není komplikovaná. Jde spíše o běžné rady, jak využít výhody moderní dřevostavby a její technické vymoženosti. Najdete zde mnoho užitečných rad, například jak se vyklápějí okna při čištění, jak pečovat o sanitu a baterie, obklady, dlažby, dřevěné prvky domu pokud jejich váš dům obsahuje a řadu dalších návodů a pokynů.

 

Základní informace o pojištění nemovitosti

Rodinný dům je pojištěn v průběhu výstavby u dodavatele RD Rýmařov. Okamžikem dokončení stavby, předáním a převzetím domu již pojištění u RD Rýmařov končí. Před předávkou domu tedy doporučujeme sjednat pojistku domu v rozsahu dle uvážení klienta a požadavku hypoteční banky. Pojištěna musí být nemovitost, která je objektem zástavy i objektem úvěru. Délka trvání pojištění se musí minimálně rovnat délce trvání hypotečního úvěru (splatnosti).

Požárně bezpečnostní řešení 

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení projektové dokumentace, která řeší stavbu rodinného domu na pozemku investora v k.ú. dle smlouvy o díle, je součástí dokumentace ke stavebnímu povolení, k ohlášení stavby.

Jaké budete potřebovat podklady a doklady ke kolaudaci?

Zde se jedná o výběr nejčastějších dokumentů pro rok 2017, které potřebuje stavitel při kolaudaci rodinného domu (strany B oznamovacího formuláře).

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY