09. Stavba, předání, kolaudace, servis, reklamace,

Právě stavíme .....

Stavba domu

Informativní ukázka střídání profesí a navazujících prací při montáži např. Largo 98 (model 21).
Cca až 3 pracovní dny před vlastní stavbou popř. v průběhu (dle kapacit a navazujících staveb) zajistí dodavatel výstavbu lešení.
 

rýmařov, dřevostavba, montovaný dům, harmonogram,

Předání domu - seznam předávaných dokumentů k domu

Jestliže stavební úřad výslovně nezakáže využívání stavby, tak je možné ji začít obývat po uplynutí 30 dní od nahlášení (nemusíte se tedy obávat průtahů, které by vám neumožnily nastěhování), tzv. vyjádření souhlasu mlčky (souhlas s užíváním).

Záruka a záruční servis, reklamace

Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět plnění záruku stanovenou v reklamačním řádu. Předpokladem pro správné užívání domu je dodržování pokynů viz. ,,Příručka pokyny k užívání domu,, Záruční doby u zařizovacích předmětů instalovaných, jsou uvedeny v záručních listech, předaných odběrateli při odevzdání a převzetí stavby. Záruka 30 let na konstrukci dřevostavby.

Pro případné následné dotazy ohledně konstrukce domu, pro dotaz, nahlášení reklamace je potřeba zasílat reklamaci
přes web, popř. písemně mailem nebo poštou, včetně čísla Vaší HS.:
Telefonní kontakt: 554 252 149, 554 252 177, Po-Pá 07-15 hod.
Email: servis@rdrymarov.cz. Více viz http://www.rdrymarov.cz/kontakt.

Základní informace o pojištění nemovitosti

Rodinný dům je pojištěn v průběhu výstavby u dodavatele. Okamžikem dokončení stavby, předáním a převzetím domu již pojištění končí. Před předávkou domu tedy doporučujeme sjednat pojistku domu v rozsahu dle uvážení klienta a požadavku hypoteční banky. Pojištěna musí být nemovitost, která je objektem zástavy i objektem úvěru. Délka trvání pojištění se musí minimálně rovnat délce trvání hypotečního úvěru (splatnosti).

Požárně bezpečnostní řešení 

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení projektové dokumentace, která řeší stavbu rodinného domu na pozemku investora v k.ú. dle smlouvy o díle, je součástí dokumentace ke stavebnímu povolení, k ohlášení stavby.

Hasící přístroj

Zařízení pro protipožární zásah Dle Sb.z. 23/2008 § 13 bodu 1 a přílohy č.4 této vyhlášky musí být dům vybaven hasícím přístrojem s hasící schopností nejméně 34A. Hasící přístroj nepatří do rozsahu dodávky RD. Konkrétní specifikaci -  typ hasicího přístroje je popsán v dokumentaci k ohlášení stavby.

Typ, počet, umístění hasicího přístroje je popsán v požární zprávě v projektu k ohlášení stavby. 
Kontrola hasicích přístrojů se provádí dle předpisů o požární ochraně nejméně jednou za rok! 
Vzorová technická zpráva  - požárně bezpečnostní řešení pro dům Nova. 

Hasicí přístroj zajišťuje stavebník. Z prostého důvodu, dle stávajících předpisů (2020) je zapotřebí pravidelná revize a stavebník - majitel domu dokáže zajistit jednodušeji a levněji případné revize v místě bydliště - do budoucna (s hasící schopností nejméně 34A).

eVodník

eVodník® nonstop chrání vaši nemovitost před vytopením vodou, nezapomeňte se registrovat na bezplatné správě eVodníka na stránkách www.eVodnik.cz

 

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY Magazín