Jaké budete potřebovat podklady a doklady ke kolaudaci?

Jaké budete potřebovat podklady a doklady ke kolaudaci?

Dokumenty ke stavebnímu povolení. ...

Jaké budete potřebovat podklady a doklady ke kolaudaci?

Zde se jedná o výběr nejčastějších dokumentů pro rok 2019, které potřebuje stavitel při kolaudaci rodinného domu (strany B oznamovacího formuláře).

Než koupíte stavební pozemek, zkuste odpovědět na následující otázky:

 • Úplná schválená projektová dokumentace dle skutečného provedení se zakreslením změn
 • Společná zpráva stavbyvedoucího a TDI o splnění podmínek stavebního povolení
 • Doklad o vytyčení stavby
 • Geometrický plán, který se vyhotoví na základě skutečně zrealizované zaměřené stavby
 • Zápisy o odevzdání a předání mezi odběratelem a dodavatelem,
 • Atesty na použité stavební materiály a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů
 • Protokol o tlakové zkoušce domovního vodovodního potrubí a požárního vodovodu
 • Přihláška na vodoměr
 • Zpráva o revizi elektrických zařízení – přípojky 1kV včetně potvrzení revizního technika
 • Zpráva o revizi elektroinstalace včetně technologie a uzemnění VZT
 • Přihlášky na elektroměry
 • Zpráva o revizi hromosvodů 
 • Protokol o tlakové zkoušce systému ÚT, vody, chlazení
 • Zpráva o tlakové zkoušce odběrných plynových zařízení
 • Protokol o výchozí revizi odběrných plynových zařízení
 • Potvrzená přihláška k odběru plynu
 • Protokol o provozní zkoušce rozvodů ÚT (zkouška těsnosti)
 • Protokol o komplexním vyzkoušení topného systému (topná zkouška)
 • Protokol o těsnosti rozvodů vnitřní kanalizace
 • Zkouška o těsnosti žumpy (u DČOV kolaudační rozhodnutí vodoprávního org.)
 • Protokol o prohlídce komínových těles (revize komínů)
 • Atesty na požární dveře, stěny, střechu, okna, požární uzávěry, signalizaci, izolaci, ...
 • Protokol o tlakové zkoušce rozvodů plynu
 • Protokol o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě oprávněnou organizací
Fotografie domu

Mladá Boleslav, Liberec a Střední Čechy
Obchodní centrum RD Rýmařov

Mladá Boleslav_Bradlec, Západní 465

Tel: 603 852 388
Mail: pycha@rdrymarov.cz

Fotografie domu

Ústí nad Labem a Střední Čechy
Obchodní centrum RD Rýmařov

Doksany 157

Tel: 603 852 388
Mail: pycha@rdrymarov.cz

Fotografie domu

Hradec Králové, Pardubice a Vysočina
Obchodní centrum RD Rýmařov

Blešno 151

Tel: 603 852 388
Mail: pycha@rdrymarov.cz


Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.