Usazení domu do terénu, přípojky, stavební povolení

Usazení domu do terénu, přípojky, stavební povolení

Zákazníkům RD Rýmařov poskytujeme komplexní služby od roku 2001. Od té doby jsme vypracovali více než 600 projektů osazení RD a obstarali přes 130 stavebních povolení....

Vypracování projektu osazení domu na pozemek a obstarání povolení stavby

stavební povolení, dřevostavba, Projekt osazení stavby doplňuje projekt domu RD Rýmařov o vše potřebné k získání povolení stavby. Projekt osazení obsahuje výškové a dispoziční umístění domu do  terénu, přípojky vody, kanalizace, elektřiny, případně plynu a podle potřeby další objekty jako sjezd z komunikace, řešení využití dešťových vod, dlažby, úpravy terénu, oplocení atd. Podle potřeby zajistíme geodetické zaměření, radonový průzkum, hydrogeologický průzkum, hlukovou studii a další. Naše služby nejsou součástí dodávky RD Rýmařov, jsou honorovány podle přiloženého ceníku.

Zákazníkům RD Rýmařov poskytujeme komplexní služby od roku 2001. Od té doby jsme vypracovali více než 600 projektů osazení RD a obstarali přes 130 stavebních povolení.


Projektant usazení domu do terénu: posoudí pozemek, zapracuje přípojky, popř. upraví základovou desku, zajistí stavební povolení:
 

stavební povolení, rdr, rýmařov, přípojky,
 

Projektant, nejlépe místní, v rámci usazení domu do terénu posoudí a řeší:

 • kontrola výkresů základů (projekt základové desky) dle skutečného usazení na konkrétním pozemku,
 • typový projekt základové desky, který je součástí dokumentace ke stavebnímu povolení,
 • vypracování situačního výkresu (vzdálenosti od sousedních pozemků), polohové a výškové umístění domu na pozemku,
 • přípojky inženýrských sítí mezi rodinným domem a komunikací včetně projednání s jejich správci,
 • radonový index pozemku a v případě výskytu středního nebo vysokého, zapracuje opatření do dokumentace,
 • oplocení, zahradní domek, bazén, garáž nebo garážové stání (pokud není součástí dodávky), pergolu, zahradní domek,
 • výkres zpevněných ploch, parkovací stání, vjezd a vchod na pozemek,
 • souhrnnou technickou zprávu, 
 • likvidaci dešťových vod (např. čistírna odpadních vod),
 • technické řešení a v neposlední řadě musí akceptovat územní rozhodnutí pro konkrétní pozemek,
 • řešení vzdáleností od sousedních pozemků (sousedských vztahů),
 • požární zprávu - odstupové vzdálenosti,

 

 • Pozor!!! V případě, že si s projektantem spodní stavby domluvíte přidání nějakých dalších prostupů do základové desky (odpady, chráničky pro elektro, další přívod vody…), tak je nutné upravený výkres úložné desky (se zvýrazněním přidaných prostupů) zaslat zpět ke kontrole Vašemu projektantovi do RD a k sladění obou verzí výkresu úložné desky.

 


Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.