05. Smlouva o dílo

Smlouva o dílo (doplněná smlouva o objednatele slouží mimo jiné pro potřeby hypotečního ústavu). Postačuje vždy návrh smlouvy o dílo s cenovou kalkulací pokud ještě cenu nemáte od RD, vkládáme poslední cenovou kalkulaci popř. cenu cca)! Žádné položkové rozpočty apod nejsou potřeba.


Navýšení ceny o některé položky které nejsou v standardu (model 2021):
- kuchyňská linka se spotřebiči (cca 150tis. Kč)
- přípojky k základové desce (cca 100tis. Kč)
- vnitřní osvětlení, krbová kamna, hromosvod (cca 100tis. Kč)
- základová deska (pokud již není v ceně domu) (cca 350is. Kč)
Nemusí být součástí ceny od RD, uvádíme pro lepší přehled a pro cenu pro banku.

Hypoteční banky v současné době upravují odhady nemovitostí, úrokové sazby, z tohoto důvodu na žádost většiny klientů zasílám s předstihem  a doporučujeme co nejdříve zahájit jednání o konkrétních podmínkách úvěru.

Termín podpisu smlouvy o dílo záleží na zákazníkovi, nejpozději však dle Sosb. Je také součástí doložení stavební připravenosti. 
Podpis vzhledem k termínu výstavby doporučujeme co nejdříve. Neboť poptávky aktuálně převyšují kapacity stav. firem.


Cena sjednaná ve SOD může být změněna pouze na základě požadavku zákazníka o změnu sjednaného rozsahu dodávky - viz. Začínáme Klientské změny - Konečná specifikace. V cenové kalkulaci si nezapomeňte odečíst  dopravu zdarma - viz Začínáme sekce Financování nemovitosti - hypotéky.

Po Vašem odsouhlasení cenové kalkulace lze aktuální cenu doplnit do smlouvy o dílo, kde zároveň aktualizujeme případně termíny výstavby (dle stavební připravenosti) a dle aktuálního naplnění hmg. Smlouva o dílo se podepisuje vždy s poslední cenovou kalkulací.

Podepsanou 4x smlouvu i 4x podepsanou poslední cenovou kalkulaci (celkem 8 resp 16 podpisů – dle počtu objednatelů) je zapotřebí poslat přímo do RD poštou. Zpětně podepsané od majitele RD (2x) obdržíte taktéž poštou cca do 4-5 týdnů.
 


Dovolíme si upozornit na kompletní stavební připravenost v sekci Začínáme (bod 8). Bez kompletního splnění stavební připravenosti nelze dům zařadit napevno do hmg výstavby.

Aktuální přehled o doložení stavební připravenosti eviduje a realizaci vlastní výstavby domu stanovuje p. Červený, který je firmě zodpovědný za harmonogram zakázek, na základě splnění stavební připravenosti (stavební připravenost viz příloha).

Termíny se určují dle tzv. kompletní stavební připravenosti v příloze popř. viz bod 8: Začínáme bod Stavební připravenost, termíny.

V případě, že objednáte realizaci bez základové desky od RD, obdržíte na Vaše vyžádání typ smlouvy ,,Bez základové desky,,
V případě platby v hotovosti (bez hypotéky) také na vyžádání zašlu příslušnou verzi.
V případě čerpání podnikové půjčky (např. Škoda-auto) taktéž na vyžádání upravíme platební podmínky ve smlouvě o dílo a zašleme ke kontrole.

5_a Podpis smlouvy o dílo
Pokud budete posílat podepsanou smlouvu o dílo, prosím vždy smlouvu i aktuální - poslední cenovou kalkulaci:
4x vytisknout, podepsat (oba objednatelé podepíší jak smlouvu, tak cenovou kalkulaci!), vše zaslat poštou přímo do RDR, originály s podpisem (není nutné notářské ověření). SOD je součástí tzv. stavební připravenosti, podpis smlouvy o dílo je nutný před vlastní výstavbou domu nebo před realizací základové desky. Čím dříve, tím lépe.

5_b_Fakturace a doložení financování
Ve smlouvě o dílo je sjednán platební kalendář,  lišící se dle typu placení:
- hypotékou, hotově nebo kombinací hypotéky a hotovostní platby 
Doložení financování domu, hypotečního úvěru (při podpisu smlouvy o dílo - objednání domu - naskenovanou hypoteční smlouvu) zašlete  paní Zbořilové t: 554 252 377, zborilova@rdrymarov.cz

Podpis smlouvy o dílo je součástí tzv. stavební připravenosti, bez podpisu nelze dům zařadit do harmonogramu výstavby zákl. desky a domu a projekt se může zbytečně prodlužovat.

Smlouva o dílo obsahuje:  
garanci pevné ceny (po konečné specifikaci nejsou vícenáklady),
- typ dřevostavy (ať již katalogový či atypický projekt),
- termín, kdy bude zajištěno stavební povolení (ohlášení stavby),
- specifikace spodní stavby (základové nebo-li úložné desky),
- termín výstavby,
- specifikace rozsahu dodávky (vybavení v ceně domu, dle klienta),
- ceník a model výroby,
- platební kalendář, 

SOD obdržíte na vyžádání, nejpozději s cenou po objednání OPD.

Smlouva o dílo dle způsobu placení

SOD obdržíte na vyžádání, nejpozději s cenou po objednání OPD:

a)     Platba hotově nebo hypotéka popř. stavební spoření resp. kombinace
b)     Termín dokončení základové desky – neplatí pro domy se základovou deskou v ceně
c)     Termín předání stavebního povolení ( ohlášení stavby )
d)     Cenová kalkulace je vždy přílohou ke smlouvě o dílo 

Smlouva o dílo se podepisuje vždy s poslední známou cenovou kalkulací
(např. cena po objednání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení)
a po následné úpravě ceny ( např. odsouhlasení ceny po KS) obdržíte cenový dodatek ke smlouvě o dílo.

Podpisu smlouvy o dílo je součástí tzv. stavební připravenosti.
Cena sjednaná ve SOD může být změněna pouze na základě změny sjednaného rozsahu dodávky - viz. 09 Konečná specifikace.
Doprava - přepravné stavebních dílů  zdarma -  Začínáme_financování, platební kalendář

Smlouva o dílo je součástí tzv. stavební připravenosti, bez které nelze dům zařadit do harmonogramu výstavby. 

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY