Projekt ke stav. povolení

Podpis smlouvy o smlouvě

Podpis SOSB
K předběžné rezervaci termínu výstavby, k objednání dokumentace ke stavebnímu povolení (OPD) slouží smlouva o smlouvě budoucí a odsouhlasení studie projektantovi. Podepsanou a doplněnou smlouvu o smlouvě budoucí (sosb) zašlete 2x poštou (přílohy se neposílají) přímo  (adrea viz smlouva – zhotovitel). 1x Podepsaná smlouva o smlouvě se Vám vrátí zpět obvykle do 5-8 týdnů, zároveň obdržíte zálohou fakturu na OPD v hodnotě 36.300,- Kč se 14.denní splatností. Při realizaci domu se pak tato cena odečítá v konečné faktuře za dodávku díla. Podpisem SOSB zákazník objednává na základě odsouhlasené studie projektovou dokumentaci pro stavební úřad. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí klient neobjednává dům (nezavazuje se k odběru domu), pouze dokumentaci ke stavebnímu povolení. K objednání domu slouží až smlouva o dílo.

Faktura pro objednání dokumentace ke stavebnímu povolení (OPD)
Na základě podepsané Smlouvy o smlouvě budoucí, obdržíte cca do šesti týdnů fakturu na smluvní zálohu 36.300,-Kč. Záloha 36.300,-Kč vč. DPH  (je v ceně domu - poté se odečítá, viz smlouva o dílo bod. 5.2. Konečná faktura za dodávku díla, ve které budou zúčtovány veškeré doposud zaplacené zálohy) zašlete až na základě došlé faktury od RDR převodem na účet. Var. Symbol je číslo FAKTURY. Standardní splatnost fa obvykle 14 dní.

Usazení domu do terénu včetně vyřízení stavebního povolení
Na základě odsouhlasených půdorysů, obdrží klient podklady pro usazení domu do terénu (přípojky, oplocení, zámkové dlažby, zahradní domek, posouzení základových pasů, odstupové vzdálenosti apod.) a lze objednat projekt usazení domu do terénu popř. vyřízení stavebního povolení.
Pan Bohuchval Valkoun, te: 723 641 448, mail: valkoun@seznam.cz, popř.
paní Pavlína Dušková, DiS., tel: 605 019 698, pavlinaduskova.vam@gmail.com
www.facebook.com/Duskova.Valkoun/ 

Odsouhlasený projekt domu ke stavebnímu povolení OPD je potřebné doplnit o "osazení domu do terénu". Usazení domu do terénu je nezbytnou součástí projektu pro stavební řízení (ohlášení) stavby.Usazení domu do terénu si zajišťuje klient sám a není zahrnuto v ceně domu. Klient si ho řeší současně s objednáním dokumentace ke stavebnímu povolení. Podklady pro usazení domu do terénu obdrží klient cca 1-2 týdny po objednání OPD, tedy po odsouhlasení studie e-mailem projektantovi.

Projektant spodní stavby řeší posouzení typové základové desky a jeho návrh na konkrétní pozemek klienta. V případě, že si s projektantem spodní stavby domluvíte přidání nějakých dalších prostupů do základové desky (odpady, chráničky pro elektro, další přívod vody…), tak je nutné upravený výkres úložné desky (se zvýrazněním přidaných prostupů) zaslat zpět ke kontrole k sladění obou verzí výkresu úložné desky.

Dokumentace ke stavebnímu povolení (horní stavby) a usazení domu terénu je oboje součástí žádosti o stavební povolení (ohlášení stavby, územní rozhodnutí, souhlas s užíváním apod.) na příslušném stavebním odboru. 

Objednání dokumentace ke stavebnímu povolení

Osobní projektant RD
aktualizuje půdorysy (dispozice domu), pohledy, sklon střechy, vytápění, vybavení, typového domu. V rámci vypracování studie (projektu ke stav. povolení) projektant - statik zohlední konkrétní situaci, místo stavby např. zatížení střechy dle sněhové oblasti. Na základě odsouhlasené studie (půdorysů a vybavení) obdržíte zdarma cenovou kalkulaci. Cenová hladina  je vždy zpracována dle ceníku (úplný rozsah dodávky), typu domu a specifikace vybavení.

Součásti projektové dokumentace od RD

Cenová kalkulace po OPD
Na základě vypracované dokumentace ke stavebnímu povolení obdržíte vždy cenovou kalkulaci. Cenová hladina  je zpracována dle příslušného modelu viz: Ceník (úplný rozsah dodávky) a dle specifikace vybavení. Na základě postupného upřesnění vybavení domu je cena vždy aktualizována.

V průběhu přípravy projektu mimo jiné vyřešíte:

- odsouhlasené půdorysy a pohledy (konečná verze) od projektanta RD
- kuchyňská linka - dispozice a vývody pro základovou desku (k OPD)
- odsouhlasené koupelny  (pokud nesjou  prodlužuje se termín spočítání cenové kalkulace) 
- komín (upřesní místo, výška a průměr napojení, předvybrána krbová kamna nebo krb)
- popř. výběr rozsahu elektrického zabezpečovacího systému domu
- upřesnit podlahové krytiny (dlažby do celého domu  jsou již předvybrány v Siku)
- předokenní venkovní (podomítkové) rolety v celém domě (zajistí snížení teploty o 4-5°C)

- otevírání oken - levé nebo pravé (čelní pohled - kde je klika)
- barva oken a vchodových dveří  - používáme fólie RENOLIT, v typu jsou v provedení bílá/bílá
- barva fasády, střechy, střešních podhledů, oken, případně  kde rolety či žaluzie 
- otevírání vnitřních dveří (OPD)
- vypínače se většinou dělají hned vedle dveří (OPD)
- zásuvky a vývody pro světla (OPD)
- rozvody (zásuvky) televize, rádia a satelitu (2ks v typu domu, u bungalovu 1ks).
Komín (k OPD)
Pokud je zakreslen komín, upřesníte připojovací body na komín … (mít již předem vybraná krbová kamna, není nutné je fyzicky kupovat) nezapomeňte na nutnost přivzdušnění  ke krbu v základové desce (min 100mm a více)!!! Krbová kamna nejsou součástí dodávky a ceny od RD. 

Položky, které nejsou v standardu (model 2021tč):

- kuchyňská linka se spotřebiči (cca 150tis. Kč)
- přípojky k základové desce (cca 100tis. Kč)
- vícepráce na základové desce vlivem usazení na pozemku (cca 60tis. Kč)
- vnitřní osvětlení, krbová kamna, hromosvod (cca 100tis. Kč)
- základová deska (pokud již není v ceně domu) (cca 350tis. Kč)
- dodávka bleskosvodu vč. zenících pásk, přepěťové ochrany, revize, projektů,...(41tis. Kč)
- odvětrání disgestoře pro kuchyňskou linku (cca 7tis. Kč)

Nemusí být součástí ceny od RD, uvádíme pro lepší přehled a pro cenu pro banku.

 

Platnost stavebního povolení

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Poplatky mimo dokumentaci ke stavebnímu povolení (OPD)

se mohou lišit dle místa výstavby a požadavků stavebního úřadu. Některé z častých nákladů cca:

Fotografie domu

Praha
Kubis 632

Zdiměřice, Albatrosová 142, Jesenice,

Tel: 605 019 698,
otevřeno dle tel. či mail. dohody předem,
email: pavlinaduskova.vam@gmail.com,
více www.uspornedomy.cz.

Fotografie domu

Ústí nad Labem
Largo 98 a Largo 85 - přízemní domy

Doksany č.p 157 resp. Vražkov, okres Litoměřice,

tel.: 603 852 388,
otevřeno dle tel. nebo mail. dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,
 

Fotografie domu

Hradec Králové a Pardubice
Kubis 74 popř. Nova 101

Blešno 151, Hradec Králové 

telefon: 603 852 388,  
otevřeno dle mail. nebo tel. dle dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,

Fotografie domu

Střední Čechy Mladá Boleslav
Nova 101 popř. Largo 122

Západní 465, Mladá Boleslav - Bradlec

telefon: 603 852 388,
otevřeno dle tel. nebo mail. dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,

Fotografie domu

Liberec

Nova 101 popř. Largo 85

Martin Mrugala
telefon: 777 777 880
email: martin.mrugala@azrealservis.cz

Fotografie domu

Tršice
Vexta 106

Tršice 376, 783 57 Tršice,
tel: 800 900 963
email: uspornedomy@vexta.cz,
otevřeno dle tel. či mail dohody předem,
více www.uspornedomy.cz,

GPS: 49°32'23.7"N 17°25'44.6"E

Fotografie domu

Praha
Vexta 149 Trend

U Váhy 1500, Šestajovice, Praha - východ,

tel: 800 900 963
email: uspornedomy@vexta.cz,
otevřeno dle tel. či mail dohody předem,
více www.uspornedomy.cz,

GPS: 50°06'49.5"N 14°40'51.5"E

 

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY