03. Projektová dokumentace k ohlášení stavby

Smlouva o smlouvě budoucí (SOSB), ohlášení stavby

Při prvním kontaktu zasíláme e-mailem s předstihem vzor Smlouvy o smlouvě budoucí ke kontrole a k případnému doplnění. SOSB s vašimi osobními údaji a kontakty na Vás zasíláme současně i vašemu osobnímu projektantovi. Projektant řeší studii domu na základě předání podkladů e-mailem či telefonem nebo při osobní schůzce (není nutný podpis sosb). 
Následně obdržíte požadované změny v typové projektové dokumentaci - studii (pohledy, půdorysy, řez) zdarma a cenovou kalkulaci. 

Pokud získáte předběžný souhlas od stavebního úřadu, odsouhlasíte studii projektantovi, lze uzavřít na obchodním centru RD Rýmařov smlouvu o smlouvě budoucí (SOSB).

Dokumentace ke stavebnímu povolení – obchodně projektová dokumentace rodinného domu (OPD)

Abychom vám následně po schválení studie mohli rezervovat termín výstavby a abychom mohli zpracovat projekt dokumentace ke stavebnímu povolení (ohlášení stavby) pro Váš stavební úřad, potřebujeme podepsanou SOSB a odsouhlasení předběžné studii stavby projektantovi..

Cena zálohy na OPD je v současné době 36.300,- Kč vč. DPH. Při realizaci domu se pak tato cena odečítá v konečné faktuře za dodávku díla. Jinými slovy, dojde-li k realizaci domu, je dokumentace ke stavebnímu povolení pro zákazníka zdarma.

Podpisem SOSB zákazník objednává na základě odsouhlasené studie projektovou dokumentaci pro stavební úřad. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí klient neobjednává dům (nezavazuje se k odběru domu), pouze dokumentaci ke stavebnímu povolení. K objednání domu slouží až smlouva o dílo.

Projekt osazení domu do terénu

Odsouhlasený projekt klienta ke stavebnímu povolení OPD je potřebné doplnit o "osazení domu do terénu". Usazení domu do terénu je nezbytnou součástí projektu pro stavební řízení (ohlášení) stavby.

Usazení domu do terénu si zajišťuje klient sám a není zahrnuto v ceně domu. Klient si ho řeší současně s objednáním dokumentace ke stavebnímu povolení. Podklady pro usazení domu do terénu obdrží klient od RD Rýmařov obratem po objednání OPD, tedy po odsouhlasení půdorysů a pohledů e-mailem projektantovi.

Dřevostavby se skládají ze dvou hlavních částí, ze spodní stavby neboli základní (úložné) desky a z horní stavby, což je samotný dům.

Projektant spodní stavby řeší posouzení typové základové desky (obdržíte od svého projektanta po objednání dokumentace ke stav. povolení) a jeho návrh na konkrétní pozemek klienta. V případě, že si s projektantem spodní stavby domluvíte přidání nějakých dalších prostupů do základové desky (odpady, chráničky pro elektro, další přívod vody…), tak je nutné upravený výkres úložné desky (se zvýrazněním přidaných prostupů) zaslat zpět ke kontrole vašemu projektantovi do RD Rýmařov a k sladění obou verzí výkresu úložné desky.

Dokumentace ke stavebnímu povolení (horní stavby) a usazení domu terénu je oboje součástí žádosti o stavební povolení (ohlášení stavby, územní rozhodnutí, souhlas s užíváním apod.) na příslušném stavebním odboru. Na základě odsouhlasených půdorysů obdrží klient podklady pro usazení domu do terénu (přípojky, oplocení, zámkové dlažby, zahradní domek apod.) a lze objednat projekt usazení domu do terénu popř. vyřízení stavebního povolení.

Projektant, nejlépe místní, v rámci usazení domu do terénu posoudí a řeší:

Pozor!!! V případě, že si s projektantem spodní stavby domluvíte přidání nějakých dalších prostupů do základové desky (odpady, chráničky pro elektro, další přívod vody…), tak je nutné upravený výkres úložné desky (se zvýrazněním přidaných prostupů) zaslat zpět ke kontrole Vašemu projektantovi do RD a k sladění obou verzí výkresu úložné desky.

Mnohdy dávají projektanti usazení do projektu spoustu věcí navíc, které se samozřejmě odrazí na ceně. Před zahájením stavby desky, budete informováni o případném doplatku a teprve po odsouhlasení (viz bod 06. Základová deska - pan Trhlík) bude přípdně vypracován dodatek ke smlouvě. Obvykle slouží cenová kalkulace na vícepráce na základové desce ke konzultaci klienta s projektantem usazení, zda jsou vícepráce opravdu nutné .......

03_a_Podpis SOSB
K předběžné rezervaci termínu výstavby, k objednání dokumentace ke stavebnímu povolení (OPD) slouží smlouva o smlouvě budoucí a odsouhlasení studie projektantovi. Podepsanou a doplněnou smlouvu o smlouvě budoucí (sosb) zašlete 2x poštou (přílohy se neposílají) přímo do RD (adresa RD Rýmařov viz smlouva – zhotovitel). 1x Podepsaná smlouva o smlouvě se Vám vrátí zpět od RDR, obvykle do tří týdnů, zároveň obdržíte zálohou fakturu na OPD v hodnotě 36.300,- Kč se 14.denní splatností.

03_b_Faktura pro objednání dokumentace ke stavebnímu povolení (OPD)
Na základě podepsané Smlouvy o smlouvě budoucí, obdržíte cca do šesti týdnů fakturu na smluvní zálohu 36.300,-Kč. Záloha 36.300,-Kč vč. DPH  (je v ceně domu - poté se odečítá, viz smlouva o dílo bod. 5.2. Konečná faktura za dodávku díla, ve které budou zúčtovány veškeré doposud zaplacené zálohy) zašlete až na základě došlé faktury od RDR převodem na účet. Var. Symbol je číslo FAKTURY. Standardní splatnost fa obvykle 14 dní.

03_c_Nezávazné zamluvení termínu současně po podpisu SOSB
Termín konečné specifikace obdržíte (nejpozději cca 2-4 měsíce před vlastní výstavbou domu). Ideálně po získání stavebního povolení. Konečná specifikace se provádí na OC (obchodním centrum - zastoupení), momentálně není nutný podpis smlouvy o dílo!.
 

03_d_Usazení domu do terénu popř. případně včetně ohlášení stavby
Na základě odsouhlasených půdorysů, obdrží klient podklady pro usazení domu do terénu (přípojky, oplocení, zámkové dlažby, zahradní domek, posouzení základových pasů, odstupové vzdálenosti apod.) a lze objednat projekt usazení domu do terénu popř. vyřízení stavebního povolení.

Projektanti usazení domu do terénu (včetně případně vyřízení stavebního povolení)

Podpisem smlouvy zákazník objednává na základě odsouhlasené studie Autorizovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení Viz. Smlouvy. Podpisem sosb klient neobjednává dům (nezavazuje se k odběru domu), pouze dokumentaci k ohlášení stavby.

 

 

 

 

 

 

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY