Projekt

Osobní projektant
aktualizuje půdorysy (dispozice domu), pohledy, sklon střechy, vytápění, vybavení, typového domu. V rámci vypracování studie (projektu ke stav. povolení) projektant - statik zohlední konkrétní situaci, místo stavby např. zatížení střechy dle sněhové oblasti

Cenová kalkulace před OPD
Na základě odsouhlasené studie (půdorysů a vybavení) obdržíte cenovou kalkulaci. Cenová hladina  je vždy zpracována dle ceníku (úplný rozsah dodávky), typu domu a specifikace vybavení.

Dokumentace ke stavebnímu povolení – obchodně projektová dokumentace (OPD)
V ceně domu je standardní rozsah projekčních prací - OPD (obchodně projektová dokumentace - vlastní dům a typové provedení základové desky).
V případě kompletního dopracování projektové dokumentace pro potřeby podání žádosti pro územní souhlas a ohlášení stavby na stavebním úřadě nabízíme prověřené projektanty na usazení domu do terénu a vyřízení stavebního povolení.

Podpisem SOSB zákazník objednává na základě odsouhlasené studie projektovou dokumentaci pro stavební úřad. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí klient neobjednává dům (nezavazuje se k odběru domu), pouze dokumentaci ke stavebnímu povolení. K objednání domu slouží až smlouva o dílo.

Podpis smlouvy o smlouvě

Podpis SOSB
K předběžné rezervaci termínu výstavby, k objednání dokumentace ke stavebnímu povolení (OPD) slouží smlouva o smlouvě budoucí a odsouhlasení studie projektantovi. Podepsanou a doplněnou smlouvu o smlouvě budoucí (sosb) zašlete 2x poštou (přílohy se neposílají) přímo  (adrea viz smlouva – zhotovitel). 1x Podepsaná smlouva o smlouvě se Vám vrátí zpět obvykle do 5-8 týdnů, zároveň obdržíte zálohou fakturu na OPD v hodnotě 36.300,- Kč se 14.denní splatností. Při realizaci domu se pak tato cena odečítá v konečné faktuře za dodávku díla. 

Faktura pro objednání dokumentace ke stavebnímu povolení (OPD)
Na základě podepsané Smlouvy o smlouvě budoucí, obdržíte cca do šesti týdnů fakturu na smluvní zálohu 36.300,-Kč. Záloha 36.300,-Kč vč. DPH  (je v ceně domu - poté se odečítá, viz smlouva o dílo bod. 5.2. Konečná faktura za dodávku díla, ve které budou zúčtovány veškeré doposud zaplacené zálohy) zašlete až na základě došlé faktury od RDR převodem na účet. Var. Symbol je číslo FAKTURY. Standardní splatnost fa obvykle 14 dní.

Usazení domu do terénu včetně vyřízení stavebního povolení
Na základě odsouhlasených půdorysů, obdrží klient podklady pro usazení domu do terénu (přípojky, oplocení, zámkové dlažby, zahradní domek, posouzení základových pasů, odstupové vzdálenosti apod.) a lze objednat projekt usazení domu do terénu popř. vyřízení stavebního povolení.
Pan Bohuchval Valkoun, te: 723 641 448, mail: valkoun@seznam.cz, popř.
paní Pavlína Dušková, DiS., tel: 605 019 698, pavlinaduskova.vam@gmail.com
www.facebook.com/Duskova.Valkoun/ 

Odsouhlasený projekt domu ke stavebnímu povolení OPD je potřebné doplnit o "osazení domu do terénu". Usazení domu do terénu je nezbytnou součástí projektu pro stavební řízení (ohlášení) stavby.Usazení domu do terénu si zajišťuje klient sám a není zahrnuto v ceně domu. Klient si ho řeší současně s objednáním dokumentace ke stavebnímu povolení. Podklady pro usazení domu do terénu obdrží klient cca 1-2 týdny po objednání OPD, tedy po odsouhlasení studie e-mailem projektantovi.

Projektant spodní stavby řeší posouzení typové základové desky a jeho návrh na konkrétní pozemek klienta. V případě, že si s projektantem spodní stavby domluvíte přidání nějakých dalších prostupů do základové desky (odpady, chráničky pro elektro, další přívod vody…), tak je nutné upravený výkres úložné desky (se zvýrazněním přidaných prostupů) zaslat zpět ke kontrole k sladění obou verzí výkresu úložné desky.

Dokumentace ke stavebnímu povolení (horní stavby) a usazení domu terénu je oboje součástí žádosti o stavební povolení (ohlášení stavby, územní rozhodnutí, souhlas s užíváním apod.) na příslušném stavebním odboru. 

Objednání dokumentace ke stavebnímu povolení

Součásti projektové dokumentace od RD

Požadavek na objednání hromosvodu od RD ( musí být vypracovám projekt hromosvodu jak na domě tak příprava v základové desce ) je nutné specifikovat již při objednávání dokumentace ke stavebnímu povolení.

Cenová kalkulace po OPD
Na základě vypracované dokumentace ke stavebnímu povolení obdržíte vždy cenovou kalkulaci. Cenová hladina  je zpracována dle příslušného modelu viz: Ceník (úplný rozsah dodávky) a dle specifikace vybavení. Na základě postupného upřesnění vybavení domu (nejpozději formulář konečné specifikace) je cena vždy aktualizována  ..

Kuchyňská linka  a vestavěné skříně (k OPD)
K projektu ke stav. povolení je zapotřebí mít s projektantem vyjasněnou konečnou verzi dispozice kuchyňské linky (zdarma např. Lamont pan Obručník tel.: 777 556 412, obrucnik@lamont.cz). Dispozice kuchyňské linky dle OPD (umístění dřezu, zásuvek, odpad do základové desky apod.).
V případě dodávky vlastní kuchyně je zapotřebí konkrétně specifikovat vývody .... NUTNO předat u OPD výkresy s přesným umístěním dřezu, el. spotřebičů, veškerých zásuvek a vývodů pro osvětlení pracovní plochy /zakótované/ !

V průběhu přípravy projektu mimo jiné vyřešíte:

- odsouhlasené půdorysy a pohledy (konečná verze) od projektanta RD
- kuchyňská linka - dispozice a vývody pro základovou desku (k OPD)
- odsouhlasené koupelny  (pokud nesjou  prodlužuje se termín spočítání cenové kalkulace) 
- komín (upřesní místo, výška a průměr napojení, předvybrána krbová kamna nebo krb)
- popř. výběr rozsahu elektrického zabezpečovacího systému domu
- upřesnit podlahové krytiny (dlažby do celého domu  jsou již předvybrány v Siku)
- předokenní venkovní (podomítkové) rolety v celém domě (zajistí snížení teploty o 4-5°C)

- otevírání oken - levé nebo pravé (čelní pohled - kde je klika)
- barva oken a vchodových dveří  - používáme fólie RENOLIT, v typu jsou v provedení bílá/bílá
- barva fasády, střechy, střešních podhledů, oken, případně  kde rolety či žaluzie 
- otevírání vnitřních dveří (OPD)
- vypínače se většinou dělají hned vedle dveří (OPD)
- zásuvky a vývody pro světla (OPD)
- rozvody (zásuvky) televize, rádia a satelitu (2ks v typu domu, u bungalovu 1ks).
Komín (k OPD)
Pokud je zakreslen komín, upřesníte připojovací body na komín … (mít již předem vybraná krbová kamna, není nutné je fyzicky kupovat) nezapomeňte na nutnost přivzdušnění  ke krbu v základové desce (min 100mm a více)!!! Krbová kamna nejsou součástí dodávky a ceny od RD. 

Navýšení ceny o některé položky které nejsou v standardu:
- kuchyňská linka se spotřebiči (cca 150tis. Kč)
- přípojky k základové desce (cca 100tis. Kč)
- vnitřní osvětlení, krbová kamna, hromosvod (cca 100tis. Kč)
- základová deska (pokud již není v ceně domu) (cca 350tis. Kč)
- dodávka a projekt bleskosvodu vč. zemnících pásků a přepěťové ochrany (35tis. Kč)
Tyto položky již nemusí být součástí ceny od RD, uvádíme pro lepší přehled a pro cenu pro hypoteční banku.

 

Poplatky mimo dokumentaci ke stavebnímu povolení (OPD)

se mohou lišit dle místa výstavby a požadavků stavebního úřadu. Některé z častých nákladů cca:

Platnost stavebního povolení

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Fotografie domu

Praha
Kubis 632

Zdiměřice, Albatrosová 432 , Jesenice u Prahy,

tel: 605 019 698 
otevřeno dle tel. nebo mail. dohody předem,
email: pavlinaduskova.vam@gmail.com
www.facebook.com/Duskova.Valkoun/,

Fotografie domu

Ústí nad Labem
Largo 98 přízemní dům - bungalov

Doksany č.p 157, okres Litoměřice,

tel.: 603 852 388,
otevřeno dle tel. nebo mail. dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,
 

Fotografie domu

Hradec Králové a Pardubice
Kubis 74 popř. Nova 101

Blešno 151, Hradec Králové 

telefon: 603 852 388,  
otevřeno dle mail. nebo tel. dle dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,

Fotografie domu

Liberec

Nova 101 popř. Largo 85

Martin Mrugala
telefon: 777 777 880
email: martin.mrugala@azrealservis.cz

Fotografie domu

Střední Čechy Mladá Boleslav
Nova 101 popř. Largo 122

Západní 465, Mladá Boleslav - Bradlec

telefon: 603 852 388,
otevřeno dle tel. nebo mail. dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,

Fotografie domu

Rakovník
Kubis 74

Alida Štulajterová
telefon.: 602 659 145
email: a.stulajterova@gmail.com,

 

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY