04. Žádost o stavební povolení, ohlášení stavby, stavební řízení

Po obdržení obchodně projektové dokumentace RD Rýmařov a doplnění dokumentace o usazení domu na pozemek vypracované místním projektantem žádá klient o stavební povolení nebo souhlas s ohlášením stavby. Stavební úřad vás dopředu upozorní na podklady, které bude k vydání rozhodnutí potřebovat.

Ohlášení stavby - Doporučujeme osobní kontakt s pracovníkem stavebního úřadu, kde zjistíme regulativy – podmínky výstavby pro konkrétní pozemek. Po obdržení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení od RDR a projektu usazení domu do terénu žádá klient o stavební povolení.

Objednání dokumentace ke stavebnímu povolení, ohlášení stavby

04_a_Objednání OPD
Projektantovi odsouhlasíte mailem půdorysy („Schvaluji studii, kterou jsem obdržel emailem dne x. x.201x a objednávám závazně na základě této studie dokumentaci ke stavebnímu řízení. „Podpis.). V této chvíli je vhodné zároveň objednat také tzv. usazení domu do terénu. Po splnění výše uvedených bodů obdržíte do cca 6-10 týdnů projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení.

04_b_Cenová kalkulace po OPD
Na základě vypracované dokumentace ke stavebnímu povolení obdržíte vždy cenovou kalkulaci. Cenová hladina  je zpracována dle příslušného modelu viz: Ceník (úplný rozsah dodávky) a dle specifikace vybavení. Na základě postupného upřesnění vybavení domu (nejpozději u konečné specifikace) je cena vždy aktualizována  ..
 

04_c_Vyřízení stavební povolení, ohlášení stavby, souhlasu sousedů,......
Na vyřízení stavebního povolení je možné najmout projekční firmu, zajištění inženýrských a projekčních služeb ve stupni územního, stavebního a kolaudačního řízení. 
Doporučujeme s pomocí projektantů usazení domu do terénu,

Výběr stavebního pozemku a konzultace na stavebním úřadě

Před koupí pozemku je dobré mít představu o typu domu, který chcete stavět. Ne každá lokalita je vhodná například ke stavbě vámi preferovaného bungalovu nebo se třeba na hezký, ale úzký pozemek nevejdete s domem a pro vás nezbytnou dvojgaráží.

Váš stavební záměr konzultujte na stavebním úřadě.

Většinou stačí donést typovou studii domu z našich webových stránek a dostat buď ústní, nebo písemné vyjádření ve formě územně-plánovací informace, že tento typ domu je možné na daném pozemku postavit. Zároveň se dozvíte, jestli je regulována výška domu, sklon střechy, natočení domu či vzdálenost od uliční čáry.

Co vše je nutné zařídit před samotnou výstavbou rodinného domu?

Stavba domu přináší kopu práce a starostí. Než začnete kopat základy, budete si muset zařídit všechna potřebná povolení. To znamená - oběhnout stavební úřad a další instituce.

Na začátek vždy doporučujeme zajít na příslušný stavební úřad,  který Vám sdělí své podmínky pro stavbu a vzhled rodinného domu na daném pozemku (sklon střech, garáž apod.). Je vhodné Váš stavební záměr osobně probrat s daným úředníkem. Bohužel jako kdekoliv jinde na úřadě platí, že existuje jeden zákon, ale různý výklad. To znamená, že každý úředník si zákon vyloží trochu jinak a bude po Vás vyžadovat odlišné dokumenty (na 90% jsou dokumenty vždy stejné, ale 10-15% mohou být dle lokalit a úředníka jiné). 

Ohlášení stavby, stavební povolení, zvládnu ,,vyběhat,, stavební povolení sám?

Než si vyberete konkrétní typ domu, doporučujeme osobní kontakt s pracovníkem stavebního úřadu, kde zjistíme regulativy – podmínky výstavby pro konkrétní pozemek. Po obdržení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení od RDR a projektu usazení domu do terénu žádá klient o stavební povolení.

Po obdržení obchodně projektové dokumentace RD Rýmařov a doplnění dokumentace o usazení domu na pozemek vypracované místním projektantem žádá klient o stavební povolení nebo souhlas s ohlášením stavby. Stavební úřad vás na dotaz upozorní na podklady, které bude k vydání rozhodnutí potřebovat. K zajištění kontaktu s úřady a k vyřízení stavebního povolení doporučujeme s pomocí projektantů usazení domu do terénu,

Poplatky mimo dokumentaci ke stavebnímu povolení (OPD)

se mohou lišit dle místa výstavby a požadavků stavebního úřadu. Některé z častých nákladů cca:

Součástí projektové dokumentace horní stavby dodávané RD Rýmařov je: 

Při objednání projektové dokumentace obdrží klient podklady pro usazení domu do terénu: 
výkres tvaru (půdorys a řezy) základové desky (podklady pro projekt usazení domu do terénu) a výkres vzorových řezů

Požadavek na objednání hromosvodu od RD ( musí být vypracovám projekt hromosvodu jak na domě tak příprava v základové desce ) je nutné specifikovat již při objednávání dokumentace ke stavebnímu povolení.
 

Platnost stavebního povolení

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ohlášení stavby

Pro ohlášení stavby je nutné vyplnit formulář, který si lze vyzvednout na příslušném odboru městského úřadu. Většinou je dostupný ale také na internetových stránkách úřadu. Formulář obsahuje i podrobný seznam příloh, které budou k ohlášení nutné, včetně zmíněných dotčených orgánů (například orgány na úseku ochrany přírody a krajiny, památkové péče nebo požární ochrany).

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY