08. Stavební připravenost, termíny

Stavební připravenost

aneb, co by měl klient RD Rýmařov splnit pro zařazení domu do harmonogramu výstavby. 


08_a_Harmonogram výstavby
Aktuální přehled o doložení stavební připravenosti eviduje, realizaci vlastní výstavby a zařazení do harmonogramu výstavby (montáže) domu stanovuje p. Červený, který je firmě zodpovědný za harmonogram zakázek.

Přesný den výstavby (zařazení do hmg výstavby) včetně kontaktů obdržíte 6-8 týdnů před vlastní výstavbou vrchní stavby domu.

Stavebník pro zařazení do harmonogramu výstavby doloží (stavební připravenost):

  • podepsaná smlouva o dílo (SOD), posílá se poštou, podepsaná klientem, viz bod5,
  • odsouhlasená cena po konečné specifikaci (KS), scan,
  • základová deska (vlastní dodávka), posílá se výzva k převzetí viz bod 6b, scan,
  • odsouhlasený cenový dodatek na případné vícepráce pokud je deska od RD, viz bod 6a,
  • doložené financování domu (schválený hypoteční úvěr popř. stavební spoření), scan,
  • stavební povolení (ohlášení stavby, souhlas s užíváním stavby, apod.)., scan,

08_b_Pro zařazení domu do harmonogramu výstavby a následné vystavení faktury: 

Prosíme o zaslání skenu hypoteční smlouvy a o sdělení (paní Zbořilová 554 252 377, zborilova@rdrymarov.cz, viz bod 5.1c v Začínáme)
kolik z ní bude na dům čerpáno, kvůli vystavení rozdílové faktury dle bodu 5.1 b Smlouvy o dílo:

08_c_Zařazení do harmonogramu výstavby – termín výstavby domu

Zařazení do hmg výstavby  zajišťuje p. Červený.
Přesný den výstavby, včetně potřebných kontaktů obdržíte cca 6 týdnů před vlastní výstavbou mailem popř. poštou.
 

V zimním období záleží také na počasí. Je nutné aby šla fyzicky realizovat základová deska.   
Dle aktuálního počtu klientů, kteří doloží stavební připravenost se stanoví termín vlastní výstavby.

 

Žádost o připojení elektrického zařízení  ( rodinného domu ) k distribuční soustavě

Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader.

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový odběr), změnit rezervovaný příkon (např. zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu).

Žádost o připojení elektrického zařízení (novostavby) k distribuční soustavě

Pravděpodobné hodnoty do formuláře ČEZu (EoNu)
příkony jednotlivých zařízení spotřeby  - vzor:

 

Žádost o připojení elektrického zařízení (domu) k distribuční soustavě
  Osvětlení   1 kW
  Ostatní spotřebiše   10 kW
  Ohřev vody akumulační   2 kW
  Vaření   8,5 kW
  Elektriké vytápění - přímotopy   9 kW
  Tepelné čerpadlo  
  Motory  
  Centrální vysavač   1,4 kW
  Celkový příkon   30,5 kW
   
  Sazba   D57d
  Charakter odbětu   C
  Hlavní jistič   třífázový
  Jištění   25A (30A)

Celkový odběr pro vytápění např. v Nova 101:  79,2 kWh/m2/rok

Hodnoty jsou orientační, obvykle postačující.  

Stavba domu, harmonogram výstavby (dodací lhůty a zimní opatření)

Vlastní stavba (montáž) domu je nejdůležitější součástí celého průběhu od koupě pozemku. Výstavba montovaných rodinných domů RD Rýmařov trvá obvykle 30 dní dle velikosti domu a rozsahu dodávky. Zaměstnanci RD Rýmařov mají roky zkušeností a stavba je v jejich podání opravdu koncertem a povětšinou nezapomenutelným zážikem. 

Přesný - konkrétní den výstavby (zařazení do hmg výstavby) včetně kontaktů obdržíte 6-8 týdnů před vlastní výstavbou vrchní stavby minimálně mailem od obchodního zastoupení.

Jakmile klient doloží kompletní stavební připravenost, lze teprve dům zařadit na pevno do harmonogramu výstavby a začít s přípravou, nákupem materiálu a sestavením hrubých stavebních dílů na výrobní lince.

Předvýrobní příprava rodinného domu vyžaduje cca 6 týdnů. Proto musí být stavební připravenost resp. se zařazuje dům do harmonogramu výstavby (pevný termín) cca s předstihem 6 - 8 týdnů. Bez splnění a doložení kompletní připravenosti nelze zařadit na dům do harmonogramu výstavby.

Každý dům je originál a připravuje se vždy od počátku pro konkrétního klienta.
Nejsou vícepráce a nelze dům ,,přesunout,, na jiného klienta - nestavíme domy dopředu. 
Každý dům je jiný - originál, nestavíme typové - katalogové domy.


Vlastní výstavba (montáž)

Termín výstavby obdržíte cca 6 týdnů před výstavbou.  Případné dotazy týkající se montáže domu lze směrovat na oddělení přípravy výroby, kontakty obdržíte po zařazení domu do harmonogramu výstavby.

Stavební dozor posouzení 

Zimní přestávka  - Zimní opatření

Zimní přestávka neexistuje. Jakmile je připravena základová deska nevadí že mrzne až praští, stavíme přes celou zimu. Montáž domu probíhá celoročně, nezastaví nás ani mráz. Jediný rozdíl je ve finální barevné úpravě fasády, ta se dodělává až za příznivých klimatických podmínek.

Pro případ nepříznivého počasí a proti znečištění je náklad při přepravě překryt plachtou. Pro montáž je standardně používán jeřáb velikosti AD 20. Při nutnosti většího jeřábu popř. více jeřábů se provádí dofakturace dle skutečných nákladů. Parametry příjezdu naleznete v kmenových technických podmínkách, které jsou součástí dokumentace k ohlášení stavby.

Pro termín dokončení poslední (pohledové) vrstvy fasády Vás bude předem kontaktovat RD  - oddělení montáží (fasády). Kontakty obdrží každý klient při informaci o termínu výstavby vrchní stavby.

 

Oznámení o zahájení montáže (vzor)

Vážený zákazníku,
oznamujeme Vám, že termín zahájení stavby dle zakázky číslo
HS (xxx) na staveništi (xxx) bude (xxx).2019 v 6.00 hodin.

Případné dotazy týkající se montáže domu lze směrovat na oddělení přípravy výroby a technologie montážního závodu. Obracejte se prosím na tyto osoby:
Ing. Petr Ziegler – tel. 554 252 332, Irena Ondrašíková – tel. 554 252 341, František Maňur – tel. 554 252 340.

Se srdečným pozdravem
dispečer VTÚ

Příloha:

Součinnost objednatele

Dle Smlouvy o dílo a Technických podmínek kmenových je nutná, mimo jiné, tato součinnost objednatele:

- Pro zajištění dodávky objektů RD Rýmařov, s.r.o. je nezbytná součinnost objednatele dle SOD a TPK při přípravě stavby, zajištění příjezdové komunikace až ke stavbě, zajištění zpevněného stanoviště pro jeřáb a další spolupůsobení objednatele dle SOD.
- Součástí stavební připravenosti objednatele je také vytvoření zpevněného prostoru v šířce 1,5 m – 1,8 m kolem celé stavby pro výstavbu lešení.
- V zimním období zajistí objednatel odstranění sněhu z příjezdových komunikací, sjízdnost komunikací, odstranění sněhu ze stanoviště jeřábu a sněhu a ledu ze spodní stavby a kolem ní. A to již první den montáže do 6.00 hodin ráno.

Příjezd na stavbu:
- V případě nemožnosti příjezdu kamionů na staveniště, probíhá montáž s překládkou na menší vozidla. Prostor pro možnost překládky zajišťuje objednatel co nejblíž staveniště.
- Rozměry a hmotnost jeřábu a kamionů jsou uvedeny v Protokolu o kontrole a připravenosti staveniště (součást Technické podmínky kmenové). Překládka není v ceně objektů RD Rýmařov a je vždy dofakturována až po vyhodnocení skutečných nákladů (cena za druhý jeřáb, kratší nákladní auta, vázací prostředky, vazače navíc, ztíženou montáž, apod.).

Zařízení staveniště:
- Objednatel zajistí od prvního dne montáže staveništní zásuvku el. proudu 400 V – AC/32 A (pětizdířková zásuvka) dle ČSN EN 60 439-4 ve vzdálenosti do 5 m od vchodu objektu.
- Vodoinstalace (kulový ventil minimálně ve výši 0,5 m nad rovinou desky). V případě, že nebude zajištěna řádná přípojka vody, lze použít náhradní zdroj (sudy, cisterna).

V případě nejasností kontaktujte pracovníka RD Rýmařov, který prováděl kontrolu a přejímku spodní stavby.

Pokud nebudou splněny výše uvedené smluvní podmínky, může dojít k vyřazení zakázky z harmonogramu výroby.

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY