Harmonogram výstavby (hmg)


Stavebník pro zařazení do harmonogramu výstavby doloží (stavební připravenost):
- podepsaná smlouva o dílo (SOD), posílá se poštou, podepsaná klientem, 
- odsouhlasená cena po konečné specifikaci (KS), scan,
- základová deska (vlastní dodávka), posílá se výzva k převzetí, scan,
- odsouhlasený cenový dodatek na případné vícepráce pokud je deska od RD,
- doložené financování domu (schválený hypoteční úvěr popř. stavební spoření), scan,
- stavební povolení, scan, mail: uspornedomy@seznam.cz

Přesný den výstavby (zařazení do hmg výstavby) včetně kontaktů obdržíte 6-8 týdnů před vlastní výstavbou vrchní stavby domu mailem popř. poštou. 
V zimním období záleží také na počasí. Je nutné aby šla fyzicky realizovat základová deska.   
Dle aktuálního počtu klientů, kteří doloží stavební připravenost se stanoví termín vlastní výstavby.

Pro zařazení domu do harmonogramu výstavby a následné vystavení faktury: 
Prosíme o zaslání skenu hypoteční smlouvy a o sdělení (paníTrčková 554 252 377, trckova@rdrymarov.cz, viz bod 5.1c v Začínáme)
kolik z hypo bude na dům čerpáno, kvůli vystavení rozdílové faktury dle bodu 5.1 b Smlouvy o dílo:
- Platba za projektovou dokumentaci proběhla z vlastních prostředků? Budete ji chtít započíst s cenou domu nebo částku vrátit na účet?
- Záloha ve výši 250 000 Kč (100 000 Kč) byla hrazena z hypotéky nebo z vlastních prostředků?
- Proběhnou ještě nějaké platby z vlastních prostředků?

Stavební dozor
Stavební dozor posouzení 

Žádost o připojení elektrického zařízení
Žádost o připojení elektrického zařízení  ( rodinného domu ) k distribuční soustavě

Právě stavíme .....

Stavba domu

Informativní ukázka střídání profesí a navazujících prací při montáži např. Largo 98 (model 21).
Cca až 3 pracovní dny před vlastní stavbou popř. v průběhu (dle kapacit a navazujících staveb) zajistí dodavatel výstavbu lešení.
Kontejner 3-8m3 zajistí klient po dohodě se srtavbyvedoucím.

rýmařov, dřevostavba, montovaný dům, harmonogram,

Předání domu - seznam předávaných dokumentů k domu

Jestliže stavební úřad výslovně nezakáže využívání stavby, tak je možné ji začít obývat po uplynutí 30 dní od nahlášení (nemusíte se tedy obávat průtahů, které by vám neumožnily nastěhování), tzv. vyjádření souhlasu mlčky (souhlas s užíváním).

Záruka a záruční servis, reklamace

Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět plnění záruku stanovenou v reklamačním řádu. Předpokladem pro správné užívání domu je dodržování pokynů viz. ,,Příručka pokyny k užívání domu,, Záruční doby u zařizovacích předmětů instalovaných, jsou uvedeny v záručních listech, předaných odběrateli při odevzdání a převzetí stavby. Záruka 30 let na konstrukci dřevostavby.

Pro případné následné dotazy ohledně konstrukce domu, pro dotaz, nahlášení reklamace je potřeba zasílat reklamaci přes web včetně čísla HS.:
Tel: 554 252 149, 554 252 177, Po-Pá 07-15 hod., Email, více viz servis.

Základní informace o pojištění nemovitosti

Rodinný dům je pojištěn v průběhu výstavby u dodavatele. Okamžikem dokončení stavby, předáním a převzetím domu již pojištění končí. Před předávkou domu tedy doporučujeme sjednat pojistku domu v rozsahu dle uvážení klienta a požadavku hypoteční banky. 

Hasící přístroj

Typ, počet, umístění hasicího přístroje je popsán v požární zprávě v projektu k ohlášení stavby. 
Kontrola hasicích přístrojů se provádí dle předpisů o požární ochraně nejméně jednou za rok! 
Vzorová technická zpráva  - požárně bezpečnostní řešení pro dům Nova. 

Hasicí přístroj zajišťuje stavebník. Z prostého důvodu, dle stávajících předpisů (2020) je zapotřebí pravidelná revize a stavebník - majitel domu dokáže zajistit jednodušeji a levněji případné revize v místě bydliště - do budoucna (s hasící schopností nejméně 34A).

eVodník

eVodník® nonstop chrání vaši nemovitost před vytopením vodou, nezapomeňte se registrovat na bezplatné správě eVodníka na stránkách www.eVodnik.cz

Fotografie domu

Praha
Kubis 632

Zdiměřice, Albatrosová 432 , Jesenice u Prahy,

tel: 605 019 698 
otevřeno dle tel. nebo mail. dohody předem,
email: pavlinaduskova.vam@gmail.com
www.facebook.com/Duskova.Valkoun/,

Fotografie domu

Ústí nad Labem
Largo 98 a Largo 85 - přízemní domy

Doksany č.p 157 resp. Vražkov, okres Litoměřice,

tel.: 603 852 388,
otevřeno dle tel. nebo mail. dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,
 

Fotografie domu

Hradec Králové a Pardubice
Kubis 74 popř. Nova 101

Blešno 151, Hradec Králové 

telefon: 603 852 388,  
otevřeno dle mail. nebo tel. dle dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,

Fotografie domu

Střední Čechy Mladá Boleslav
Nova 101 popř. Largo 122

Západní 465, Mladá Boleslav - Bradlec

telefon: 603 852 388,
otevřeno dle tel. nebo mail. dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,

Fotografie domu

Liberec

Nova 101 popř. Largo 85

Martin Mrugala
telefon: 777 777 880
email: martin.mrugala@azrealservis.cz

Fotografie domu

Rakovník
Kubis 74

Alida Štulajterová
telefon.: 602 659 145
email: a.stulajterova@gmail.com,

 

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY