Vytápění a energie

Tepelné ztráty domů (kW), energetický štítek, náklady na vytápění

Při srovnávání různých otopných systémů, využívajících rozdílné druhy energie, je podstatné zohlednění nejen konkrétních nákladů na vytápění, tedy cen za energie, je také nutné vzít v úvahu i další faktory, týkající se spotřeby energie v objektu. Tepelné ztráty domu - to je základ.

Tepelné ztráty počítáné dle platné metodiky v roce 2015. Porovnáme-li si skutečné náklady na vytápění a ohřev vody, pak se nejvýhodnějšími zdroji energie jeví elektrický zdroj tepla ( elektrický kotel nebo elektrické podlahové topení ). Teoretický výpočet ukazuje roční platby za energie potřebné k topení a přípravě teplé užitkové vody. Všechna obdobná srovnání vždy musí vycházet z určitých modelových případů (počet členů domácnosti, klimatický pás atd.). 

Dům vytápěný elektřinou ve výsledku zaplatí celkově nižší účet za energie

U elektrického zdroje vytápění, je sazba elektřiny o polovinu výhodnější i pro běžný provoz domácnosti jako jsou počítače, praní, svícení, provoz vzduchotechnické jednotky, ..... (ceny platné v roce 2015).

Drtivá většina klientů upřednostňuje standardní rozsah vybavení - vytápění.
Pro základní přehled uvádíme, níže v tabulce, nejpoužívanější možnosti alternativního typu vytápění pro některé domy ......

Ochrana staveb na pozemku  s radonovým indexem, elektrické nebo  teplovodní podlahové vytápění, odvětrání pod základovou deskou, odtah do ventilační tašky, opatření v projektové dokumentaci a následně na stavbě.

Pokud je dům izolován (3-6 kW) je nejekonomičtější topit elektřinou.

Náklady na vytápění ovlivňují v prvé řadě tepelné ztráty domu! 
Systém podružného měření tepla je určený především pro oddělení celkové spotřeby domy a např. nákladů na vytápění. 

4 členná rodina

Plyn nebo elektřina?

Pokud chcete svůj nový dům postavit skutečně tak, aby splňoval nároky na  energeticky úsporný dům (tepelné ztráty cca 4kW), pořiďte si elektrické topení. Plynový kotel nebo tepelné čerpadlo v takovém případě (za stávajících cen energiíí a pořizovacích nákladů tepelného čerpadla) nepřinese v nejbližších letech takovou úsporu aby se dalo hovořit o návratnosti. 

základová deska, spodní stavba. svépomocí,vysoká kvalita, variabilní prostor, nízká spotřeba, elektrokotel, plynový kotel, výstavba rodinných domů, zimní přestávka, stavba domu, harmonogram výstavby, zimní opatření, dodací lhůty, termín výstavby, stavební připravenost, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě, platební podmínky, fakturace, cena, konečná specifikace, difúzně uzavřený systém, difúzně otevřený, stavební pozemky, lokalita, zasíťovaný pozemek, dřevostavby, bungalovy, rýmařov,

U rodinných domů s jednoduchým půdorysem,
u domů s tepelnými ztrátamy do cca 5,5 kW,  
u spotřeby tepla za rok do 40 kWh/(m2,
u nízkoenergetické novostavby dřevostavby,
je mnohem efektivnější, a bezesporu komfortnější, investovat do poměrně levného systému elektrického vytápění.Náklady na vytápění se pohybují  v rouzmezí 8 - 15 tis. Kč za rok.

montovaná dřevostavba, podívejte se na ceník dřevostaveb, moderní montované dřevostavby na klíč, montované dřevostavby na klíč, vyberte si z katalogu dřevostaveb, prohlédněte si katalog dřevostaveb, levné a kvalitní dřevostavby, pasivní a nízkoenergetické domy,

Nejúspornější z hlediska nákladů na vytápění klasického nízkoenergetického rodinného domu je elektřina. Pro domy s tepelnou ztrátou c kolem 4kW dokonce vychází jako optimální zdroj přímotop.

 

Podružné měření (spotřeba elektrické energie na vytápění)

podružné měření, elektroměr, jističe, rozvaděč,V dnešní době, kdy je většina domů ve standardním zateplnení na hodnotách tepelné ztráty domu cca 4 - 7 kW a kdy klienti mají převážně jako základní druh vytápění elektrický kotel s bojlerem (doplněno o komín a krbová kamna), může být problém při ročním vyúčtování nákladů za elektrickou energii. Tedy rozdělit vlastní náklady na topení a ostatní provoz domácnosti,  instalace podružného měření tepla. Systém využívá tzv. poměrové měření spotřeby tepla s odečtem. 

Pokud by nebyl v domovní elektrickém rozvaděči dostatek místa, umístí se elektroměr do zvláštní skříňky vedle rozvaděče.  Elektroměr je možné dodat buď certifikovaný za cca 6 500 Kč, nebo necertifikovaný, který je o zhruba 2 500 Kč levnější. Lze objednat u konečné specifikace, dodává RD Rýmařov.

Elekrokotel

Nástěnné elektrické kotle CosmoTHERM E -  návod

Tepelné čerpadlo, kdy se vyplatí?

Co je výhodnější, vytápění plynem nebo elektřinou? Spočtěte si hlavně návratnost této investice ... Základem je znát tepelnou ztrátu domu. V případě, že má dům tepelné ztráty pod 5 kW, tak je tepelné čerpadlo ekonomický nesmysl. Pořízení tepelného čerpadla má smysl u vyšších tepelných ztrát.

 

Klimatizace AIRCOMFORT ELECTROLUX

Zůstaňte svěží a v pohodě i v těchnejteplejších letních dnech s našimi klimatizačními jednotkami.

Zdravý a čistý vzduch je stále vzácnější a cennější. V mnoha částech světa přítomnost znečišťujících látek
výrazně zhoršuje kvalitu vzduchu, který dýcháme, a to i v našich domácnostech. Působení znečištěného vzduchu představuje riziko pro naše zdraví a zejména pro zdraví našich dětí, které ještě stále rostou. Nemáme sice možnost vyčistit veškerý vzduch od všech nečistot, ale rozhodně můžeme udělat něco pro zlepšení kvality vzduchu, který dýcháme v interiéru. Pro komfort a pocit pohody celé rodiny.

Klimatizace do dřevostavby - V létě zima, v zimě teplo

Jako nadstandardní prvek lze objednat u RD Rýmařov kvalitní klimatizační jednotku od firmy Electrolux.

Ukázkové domy - obchodní centrum RD Rýmařov

OC Mladá Boleslav - Nova 101
rovnotlaké větrání a chlazení s rekuperací tepla, pasivní dům,
OC Hradec Králové - Kubis 74
přetlakové větrání Veka a ovládání Synco Living,
OC Ústí nad Labem - Largo 98
větrání s rekuperací, klimatizace, fotovoltaika, podlahové vytápění,

Cena

Cena základního provedení s jednou vnitřní jednotkou je 38 tis Kč bez DPH + případné nutné dispoziční úpravy v domě.
Chladící výkon jednotky je cca 3,5 kW, což by mělo být pro domy o velikosti Kubisu 631 dostačující. Podmínkou pro správnou funkčnost samozřejmě je,  instalace venkovních stínících prvků (rolety, žaluzie, pergola), které zabrání přehřívání interiéru od slunce. 

Podstatnou výhodou oproti např. mobilní klimatizaci je hlučnost, která se pohybuje kolem 22 -  25 dB, Spotřeba energie, možnost programování výkonu a času.

V případě, že tedy uvažujete o vybavení rodinného domu o kliatizační jednotku je vhodné již při přípravě projektu ke stavebnímu povolení kontaktovat Vašeho osobního projektanta a doplnit tak dokumentci ke stavebnímu povolení o příslušné výkresy a  technické zprávy.

Více informací získate na speciálních stránkách AirComfort. 
popř. kontakt v sekci Kontkaty - Partneři, klimatizace.

 

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY