Postup - krok za krokem

Než koupíte stavební pozemek, na stavebním úřadě zjistíte podmínky výstaby domu.

Hypotéka (model 2021tč) platební kalendář

Vysvětlení hypoteční platby až po postavení domu. Hypo platby po postavení domu. Hypoteční úvěry:
Ing.Miloš Kubelka, 737 240 445, milos.kubelka@edofinance.cz. Více www.hypolapka.cz/rd-rymarov.

Modelový příklad pro platbu hypotékou  

 • 1) záloha ve výši 36 300,- Kč za projektovou dokumentaci, odčítá se v konečné faktuře
 • 2) záloha ve výši 100 000,- Kč u domů bez základové desky a 250 000,-Kč u domů se zákl. deskou v ceně po podpisu SOD
 • 3) záloha ve výši rozdílu sjednané ceny díla a výše hypotečního úvěru, po odpočtu dosud zaplacených záloh, splatná 25 dnů před zahájením výstavby, v případě 100% hypotéky se tato záloha nevystavuje
 • 4) záloha ve výši 90% poskytovaného hypotečního úvěru na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví v průběhu montáže s termínem splatnosti 15. den po předání a převzetí domu
 • 5) doplatek ve výši 10 % poskytovaného hypotečního úvěru na základě konečné faktury, vystavené po předání a převzetí díla se splatností 60 dnů po předání a převzetí díla

Pro výpočet konečné ceny resp. Pro zařazení do hmg výstavby je nutné postupně vyřešit:


Dokumentace ke stavebnímu povolení

Odsouhlasené půdorysy s projektantem – objednání dokumentace ke stav. povolení. Text k odsouhlasení obdržíte od projektanta mailem.
Domy Standard – řeší pouze vybavení v konfigurátoru, beze změn v projektu,
Domy Individual – řeší se úpravy půdorysů, pohledů,…….

Usazení domu na pozemku (není v ceně domu)

Projektant usazení domu do terénu: posoudí pozemek, zapracuje přípojky, popř. upraví základovou desku, zajistí stavební povolení:
Ing.Bohuchval Valkoun, tel: 723 641 448, mail: valkoun.b@seznam.cz, www.facebook.com/Duskova.Valkoun/, popř. kdokoliv jiný ….

V průběhu přípravy projektu mimo jiné vyřešíte.


Základová deska

Zhotovení základové desky (v případě desky v ceně domu), obdržíte na základě předložení dokumentace usazení domu do terénu (tuto dokumentace zařizuje klient popř. např. pan Valkoun).

Kontaktní informace pan Trhlík, tel: 702 168 030, 554 252 132, 554 252 111, požadované podklady:
K docenění Vaší základové desky, oproti standardnímu rozsahu dodávky, bychom potřebovali následující podklady. Podklady prosím zaslat elektronicky ve formatu PDF.

 • projekt spodní stavby
 • osazení domu do terénu (koordinační situace),
 • výškové osazení stavby na pozemku (řezy základů včetně zakótovaného původního terénu), výškopis
 • výkres základu dle místních podmínek na staveništi (pro realizaci stavby),
 • radonový průzkum,
 • geologický průzkum popř. doložení třídy těžitelnosti zeminy,
 • foto pozemku,
 • informace o zakázce (zaslat naskenovanou smlouvu budoucí)

Zasílám odkaz na dodatek ke smlouvě ohledně základové desky, kterým bude základová deska a vícepráce zasmluvněna http://www.rdrymarov.cz/…ska (www.rdrymarov.cz/zakladova-deska) .
Součinnost objednatele při přípravě staveniště:
-zpevněná příjezdová komunikace k základové desce pro těžkou techniku, v případě neprovedené zpevněné plochy budu zhotovitel účtovat přečerpání betonové směsi (pumpa)
-vytyčení rozměrů základové desky dle PD RD Rýmařov, včetně výškového bodu
-zdroj vody a zdroj elektro

Základová deska, přípojky, zateplení , … od Almini
V případě dodávky základové desky klientem, nabízíme realizaci od prověřené firmy Almini.
Jednatel pan Miroslav Krupauer, tel: 776 610 129, mail: almini@almini-staby.cz, www.almini-stavby.cz,
 

Koupelny (Siko Více viz Rozsah dodávky bod 3.13)

model Standard – je nutné online vybírat z webu z konfigurátoru
model Individual – je nutné vybírat v Siku např.  obklady, dlažby  …. Osobně používám na předvýběr katalog koupelen v pdf popř. jpeg. Ke stažení https://www.siko.cz/katalogy, kde je více nabídek než na prodejně a jsou zde i ceny ….. Taktéž zařizovací předměty (obvykle vana popř. sprch. Kout). V případě, že stačí standard zařizovacích předmětů, lze zaškrtnout a napsat standard. Nutné se objednat předemtel.Nebo mailem, schůzku se specialistou Siko. Koordinátor klientského centra 739 605 204, mail: vkc@siko.cz , nebo přímo formulář http://pruvodka.siko.cz/schuzka , sebou si připravte půdorysy a číslo vaší smlouvy.
 

Plovoucí podlahy

Model vybavení Standard z konfigurátoru na webu rdr
Model vybavení Individual -

prosím vybírat z nabídky: www.quick-step.com (doporučujeme – řadu Classic nebo Eligna, vzorkovna QuickStep na prodejněUnilin Praha, Kyslíkova 1984/4, Praha 4-Modřany, Po-Pá 10-18hod., Hana Samsonková tel: 770 155 468, 241 402 710 ) nebo vinylové podlahy FloorForever https://www.floorforever.cz/sortiment/pvc-a-vinylove-podlahy/vinyl-floor-forever/ Design vinyl homeclick.
POZOR !!! Veškeré podlahové krytiny /lamino, vinyl, dřevo/ musí být v provedení CLICK – pokládka na sucho; krytina se zámky !!! Vinyl je s příplatkem…..

 

Kuchyně a vestavěné skříně

Návrh kuchyně, dispoziční řešení  s Vámi provede specialista p. Jiří  Obručník, 777 556 412, mail: jiriobrucnik@lamont.cz,  web: www.lamontkuchyne.cz.
V případě vlastní dodávky kuchyně je nutné vyjasnit velikosti jednotlivých skříněk (dispozici) a tím pádem přesné pozice vývodů. Projekt kuchyně by měl obsahovat zakótovaný půdorys a pohledy na jednotlivé stěny s vyznačením všech vývodů sítí (včetně požadavků na umístění přípojek pro spotřebiče, přesnou pozici odpadu a přípojek vody), aby se to dalo nachystat přesně dle požadavku dodavatele kuchyně.
 


Konečná specifikace vybavení

Pro model vybavení Standard – vyplnění online z konfigurátoru
Pro model vybavení Individual –schůzka na obchodním centru se specialistou RDR.

Např. dle postupu ( www.uspornedomy.cz/zaciname).

 

 

Konečná cena

se řeší ve smlouvě o dílo cenovým dodatkem k smlouvě o dílo, nebo přímo při podpisu do smlouvy, vždy po odsouhlasení ceny klientem.
Pro domy ve standardu dle ceníku Standard – je cena přímo po vyplnění konfigutárotu na webu RDR
Pro domy ve standardu dle ceníku Individual -
Cenovou kalkulaci po konečné specifikaci lze začít počítat až po doložení všech potřebných podkladů - Siko, kuchyň, EZS, hromosvod, .... Po doplnění kompletní specifikace vybavení, cenové oddělení  spočítá konečnou cenu (cca 3-4 týdny) a po jejím odsouhlasení, obdržíte smlouvu o dílo popř. cenový dodatek ke smlouvě o dílo.
 

Smlouva o dílo

Zasíláme na vyžádání, pro hypoteční ústav s cenou cca nebo k ,,podpisu,, po obdržení cenové kalkulace po OPD (dokumentaci ke stav. povolení).
Odpočet ceny za dopravu a případné slevy se účtují viz (www.uspornedomy.cz/magazin/smlouva-o-dilo-platebni-podminky-111238).

 

Zařazení do harmonogramu výstavby

Stavebník pro zařazení do harmonogramu výstavby doloží (stavební připravenost):
- odsouhlasená cena po konečné specifikaci vybavení domu,,
- základová deska (vlastní dodávka), posílá se výzva k převzetí,
- podepsaná smlouva o dílo (SOD), posílá se poštou, podepsaná klientem, 
- odsouhlasený cenový dodatek na případné vícepráce pokud je deska od RD,
- doložené financování domu (schválený hypoteční úvěr popř. stavební spoření), scan,
- stavební povolení, scan, mail: pycha@rdrymarov.cz

Přesný den výstavby (zařazení do hmg výstavby) včetně kontaktů obdržíte 6-8 týdnů před vlastní výstavbou vrchní stavby domu mailem popř. poštou. 
V zimním období záleží také na počasí. Je nutné aby šla fyzicky realizovat základová deska.   
Dle aktuálního počtu klientů, kteří doloží stavební připravenost se stanoví termín vlastní výstavby.


Žádost o připojení elektrického zařízení  ( rodinného domu ) k distribuční soustavě

 

Výstavba vrchní stavby domu - montáž je vždy velkým zážitkem, momentem

Po dobu výstavby je dům pojištěn u RDR.
Konkrétní termíny  výstavby, navazující profese, dokončení se upřesní první den
s parťákem nebo se stavbyvedoucím. Zahájení v 06 hod ráno (v zimním období 07 hod.).

Doporučuji  komunikaci (každodenní) s montážníky, resp. s parťákem, který je na stavbě skoro
nepřetržitě. Případné dotazy či nejasnosti je lépe řešit okamžitě a nečekat na den předání a
převzetí. Obvykle se s nimi dá domluvit a případně aktuálně vyjasnit mnoho věcí ........

Stěny - co unese Fermacell a jak do něj upevňovat předměty?
www.uspornedomy.cz/magazin/montovane-domy-konstrukce-sten-a-stropu-vybaveni-111129

Informativní ukázka střídání profesí a navazujících prací při montáži např. Largo 98 (model 21).

1-3 pracovní dny před vlastní výstavbou (popř. v průběhu stavby) výstavba lešení kolem základové desky
2-4 den obvykle je zapotřebí ,,Váš,, elektrikář pro zapojení el. Přípojky do domovního rozvaděče
1-3 pracovní den po předání domu je realizována případná montáž kuchyňské linky od RD (Lamont).
V průběhu výstavby klient zajišťuje odvoz odpadu – kontejner cca 8-16m3 dle velikosti domu.

rýmařov, dřevostavba, montovaný dům, harmonogram,

Předání domu - seznam předávaných dokumentů k domu

 • Rezervujte si cca 2 hodiny
 • Kolaudaci stavby zajišťuje klient
 • Cca měsíc předem objednat na stavebním úřadě termín kolaudačního řízení
 • Dokumentace skutečného provedení ke kolaudaci obdržíte při předání domu
 • Dodavatel kuchyně, vestavěných skříní, hromosvodu nastupuje po předání domu
 •  

Jestliže stavební úřad výslovně nezakáže využívání stavby, tak je možné ji začít obývat po uplynutí 30 dní od nahlášení (nemusíte se tedy obávat průtahů, které by vám neumožnily nastěhování), tzv. vyjádření souhlasu mlčky (souhlas s užíváním).

Záruka a záruční servis, reklamace

Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět plnění záruku stanovenou v reklamačním řádu (součást OPD). Předpokladem pro správné užívání domu je dodržování pokynů viz. ,,Příručka pokyny k užívání domu,, Záruční doby u zařizovacích předmětů instalovaných, jsou uvedeny v záručních listech, předaných odběrateli při odevzdání a převzetí stavby. Záruka 30 let na konstrukci dřevostavby.

Pro případné následné dotazy ohledně konstrukce domu, pro dotaz, nahlášení reklamace je potřeba zasílat reklamaci přes web včetně čísla HS.:
Tel: 554 252 149, 554 252 177, Po-Pá 07-15 hod., Email, více viz servis.

Základní informace o pojištění nemovitosti

Rodinný dům je pojištěn v průběhu výstavby u dodavatele. Okamžikem dokončení stavby, předáním a převzetím domu již pojištění končí. Před předávkou domu tedy doporučujeme sjednat pojistku domu v rozsahu dle uvážení klienta a požadavku hypoteční banky. 

Stavební dozor

Pro potřeby stavebního úřadu (ke kolaudaci) při stavbě domu popř. základové desky, obdržíte při předání domu stavební deník a na vyžádání ,,razítko,, stavebního dozoru. V případě vlastní realizace spodní stavby (základové desky) dokládá stavební deník klient resp. ten kdo realizuje výstavbu spodní stavby. Stavební dozor posouzení 

 

Fotografie domu

Mladá Boleslav
Obchodní centrum RD Rýmařov

Mladá Boleslav_Bradlec, Západní 465

Tel: 603 852 388
Mail: pycha@rdrymarov.cz

Fotografie domu

Ústí nad Labem
Obchodní centrum RD Rýmařov

Doksany 157

Tel: 603 852 388
Mail: pycha@rdrymarov.cz

Fotografie domu

Hradec Králové a Pardubice
Obchodní centrum RD Rýmařov

Blešno 151

Tel: 603 852 388
Mail: pycha@rdrymarov.cz

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.