Začínáme - Financování

Než koupíte stavební pozemek, na stavebním úřadě zjistíte podmínky výstaby domu.
Zkušenosti klienta realizovaný dům

Hypotéka (model 2021tč)

Modelový příklad pro platbu hypotékou  

a) Smlouva o smlouvě budoucí (Sosb)
36.300,- Kč cena za projekt ke stavebnímu povolení

b) Smlouva o dílo (Sod)
- 100.000,- Kč (zákl. deska dodávkou stavebníka) nebo
   250.000,- Kč (základová deska je v ceně domu)
   záloha splatná po podpisu sod, resp. před záhájením výstavby základové desky firmou RD)

- ostatní hypoteční platby  v termínu dle smlouvy po předání domu!

Platební kalendář

  • 1) záloha ve výši 36 300,- Kč za projektovou dokumentaci, odčítá se v konečné faktuře
  • 2) záloha ve výši 100 000,- Kč u domů bez základové desky a 250 000,-Kč u domů se zákl. deskou v ceně po podpisu SOD
  • 3) záloha ve výši rozdílu sjednané ceny díla a výše hypotečního úvěru, po odpočtu dosud zaplacených záloh, splatná 25 dnů před zahájením montáže, v případě 100% hypotéky se tato záloha nevystavuje
  • 4) záloha ve výši 90% poskytovaného hypotečního úvěru na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví v průběhu montáže s termínem splatnosti 15. den po předání a převzetí domu
  • 5) doplatek ve výši 10 % poskytovaného hypotečního úvěru na základě konečné faktury, vystavené po předání a převzetí díla se splatností 60 dnů po předání a převzetí díla
  • 6) doplatek sjednané ceny je splatný na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví po předání a převzetí díla.

Co nás zajímá při výběru hypotečního ústavu?

Odhad banky, spoluúčast klienta (doložení hotovosti), úrokovou sazbu. S největšími poskytovateli hypoték máme uzavřenou dohodu o zjednodušeném projednávání hypotečního úvěru, obvykle postačuje návrh smlouvy o dílo.
Financování a vysvětlení hypoteční platby až po postavení domu. Hypoteční úvěry
Ing.Miloš Kubelka, tel.737 240 445, mail: milos.kubelka@hypo-portal.cz
Hypoteční platby po postavení domu! Více www.hypo-portal.cz/rd-rymarov.

Bankovní odhad a skutečné náklady

U většiny hypotečních ústavů  záleží však na lokalitě kde klient staví. Bance poskytneme návrh smlouvy o dílo s cenou. Odhadce banky pak stanoví případný koeficient dle lokality (místa) výstavby.
Odhad banky (dle kterého se pak reálně půjčuje max. 80-90% odhadu) je obvykle nižší než skutečné náklady na výstavbu domu na pořízení pozemku!

Banka si dělá vyhodnocení rizik a také odhad nemovitosti. Celkový odhad nemovitosti a pozemku (lokality) může být nakonec mnohem nižší než skutečné pořizovací náklady. Lokalita výstavby novostavby může ovlivnit, že celková cena (celkový odhad) je ve výsledku pouze 60-80 % celkových nákladů. Hypoteční ústavy také požadují minimálně 10 – 20 % úvěru doložit hotovostní platbou, již nepůjčují do 100 % ceny nemovitosti!

Sleva - faktura za dopravu zdarma

Otázka:

1. Je možné upravit platební podmínky ohledně odečtení případné slevy a dopravy?
2. záloha - 30.000 Kč bez DPH,  není uvedeno jestli vůbec a kdy bude odečtena z konečné částky.
3. Ve smlouvě se mluví o tom, že přílohou je Smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru. 
4. Jak je to s dopravou zdarma ?

Odpověď:

Aspoň v krátkosti  se pokusíme zodpovědět vaše dotazy týkající se slevy a doložení hypoteční smlouvy. Hypoteční smlouva nemusí být doložena ke dni sepsání Smlouvy o dílo ani po dokončení konečné specifikace, nejpozději však cca 30 dnů před zahájením výstavby domu, aby se v případě nevyřízení mohla zastavit příprava domu.

1. Slevy jsou vystavovány dodatečným dobropisem z důvodu motivace klientů k zaplacení všech faktur. Pokud byla dříve zohledněna v konečné faktuře, měli jsme velké problémy s platbami, protože klient nebyl motivován, odmítal komunikovat, nebral telefony atd.
I když sleva není zohledněna ve fakturacích po předání zakázky, může být v případě splnění všech podmínek pro její poskytnutí (dodržení smluvně dohodnutého termínu zahájení montáže, součinnost dle čl. VI. Smlouvy, zaplacení všech zálohových i konečných faktur do splatnosti) odečtena z poslední platby, pokud nám přijde stejně jako všechny předchozí zálohové faktury na účet do splatnosti. V tom případě ihned po jejím připsání na náš účet vystavíme dobropisovou fakturu, se kterou prokompenzujeme nedoplatek.

Pokud se jedná o platební podmínky se zálohami 60+30% (platba v hotovosti), může se sleva dát do konečné faktury, pokud je zakázka společně se 100 000 Kč zálohou (popř. 250 000Kč) + vrácenou částkou za projektovou dokumentaci zaplacena v plné výši.

2. Platba 36.300,- Kč (vč. DPH) za projektovou dokumentaci se vrací v případě všech realizovaných zakázek. 
O tomto není zmínka ve Smlouvě o dílo, ale ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o dílo – 5.3 (Pokud dojde k uzavření smlouvy o dílo výše uvedené, má budoucí objednatel právo na odečtení zaplacené částky za projektovou dokumentaci od ceny díla, pokud tato částka byla zaplacena řádně a včas). Tento odpočet bývá proveden v konečné faktuře, protože nemůže být zpochybněn.

3. V případě platby pomocí hypotečního úvěru ( i částečné) je nutno doložit nejpozději tři měsíce před vlastní výstavbou domu hypoteční smlouvu. Dům nelze začít připravovat (nakupovat materiál) dokud klient kompletně nesplní tzv. stavební připrvenost (viz Začínáme bod 08. Stavba domu).

4. Doprava v ceně domečku, musí figurovat, protože její odpočet není prováděn automaticky, ale až po splnění všech podmínek pro její poskytnutí, tj. po zaplacení všech našich faktur do splatnosti. I v ceníku na našich stránkách je uvedeno „U domů uvedených v ceníku při dodržení všech podmínek DOPRAVA ZDARMA!“ 


Hodnota úvěru se o dopravu nemusí navyšovat, protože může být v platebních podmínkách uvedeno, že částka odpovídající dopravě se přesune do konečné faktury a při dodržení splatnosti zálohové i konečné hypoteční faktury nebude placena, ale bude prokompenzována opravným daňovým dokladem.
Sleva je vlastně motivací, aby klient měl zájem v termínu a řádně zaplatit všechny naše pohledávky (týká se převážně hypoteční splátky, která se aktivuje předáním a převzetím domu).

 

Fotografie domu

Mladá Boleslav
Largo 122 ukázkový dům

Západní 467, Mladá Boleslav - Bradlec

telefon: 603 852 388,
otevřeno dle tel. nebo mail. dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,

Fotografie domu

Praha
Kubis 632 ukázkový dům

Zdiměřice, Albatrosová 142, Jesenice,

Tel: 605 019 698,
otevřeno dle tel. či mail. dohody předem,
email: pavlinaduskova.vam@gmail.com,
více www.uspornedomy.cz.

Fotografie domu

Ústí nad Labem
Largo 98 ukázkový dům

Doksany č.p 157, okres Litoměřice,

tel.: 603 852 388,
otevřeno dle tel. nebo mail. dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,
 

Fotografie domu

Hradec Králové a Pardubice
Kubis 74 ukázkový dům

Blešno 151, Hradec Králové 

telefon: 603 852 388,  
otevřeno dle mail. nebo tel. dle dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,

Fotografie domu

Střední Čechy Mladá Boleslav
Nova 101 ukázkový dům

Západní 465, Mladá Boleslav - Bradlec

telefon: 603 852 388,
otevřeno dle tel. nebo mail. dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,

Fotografie domu

Roudnice nad Labem
Largo 85 ukázkový dům

Roudnice nad Labem - Vražkov,

tel: 739 513 386,
otevřeno dle tel. či mail. dohody předem,
email: pkasickova@gmail.com,
www.uspornedomy.cz

Fotografie domu

Liberec

Nova 101 ukázkový dům

otevřeno dle mail. či tel. dohody předem,
telefon: 777 777 880,
email: martin.mrugala@azrealservis.cz,
www.uspornedomy.cz

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY